петък, 29 март 2013 г.

Да сънуваш Ницше

   `            
                          Да сънуваш Ницше

                                                                        Философията трябва да бъде луда,като целия
                                                                        ни живот.                   Лев Шестов

        Нашият сънуващ герой се казвал Лев.Четял  и препрочитал десетки пъти Ницше. Отначало  под въздествие на разни  философи,които го считали за мизантроп/Ницше/ и едва ли не идеолог на фашизма.и все пак го ценяли и дори се страхували от  неговата мощна мисъл .. Той   ненавиждал академичното ,сухо и теоретично философстване. А и  не бил истински философ,в собсвения. смисъл на  думата/без титли и отличия от които бягал като  дявол от тамян/  Чувствал,че прочита,който правили на  Ницше до сега е неправилен и че , Ницше не  е  своя текст .Почти всички се впускали по тази плоскост идентифицирайки Ницше с неговото творчество.А за него,нашият сънуващ герой той-Ницше, винаги е бил нещо друго ,нещо ,което дори той не съзнавал. Та по име Лев си бил Лев,по призвание философ.а по фамилия Шестов.   Той отдавна бил стигнал до прозренито,че животът е болестно състояние на духа и затова твърдо вярвал,че Ницше иска  да го поправи.В текстовете си НИЦШЕ САМ ОПРОВЕРГАВА СЕБЕ СИ,опитвайки се да си самодокаже,че няма Бог.Това свръх напрежение ражда  "Свръх човека" и неговия побратим-"Антихриста"

        "Царството Божие не е нещо,което се очаква,то е без вчерашен и без утрешен ден,то не иде след хиляди години-то е опит на едно сърце: то е навсякъде и никъде".
    Лев обичал Ницше-Най вероятно, за това,че страдал като него,най-напред заради недоправения грешен и често безбожен свят,а после и той като  своя идол нямало болест с която да не се е борил.. Духът няма възраст ,нито персонализация,затова макар за миг в съня му- те  били едно цяло. Дори не знаел дали е  Ницше,или той .Нещо повече,може и Ницше да го е сънувал,Та и той е бил жив човек. От плът и кръв .Със своите слабости,Бездни и пропадания И той е сънувал.И него ,но най -често идеята за своя "свръх човек"Но запомнете, винаги в кавички и като идея.Той-Ницше,за разлика от своите събратя "ФИЛОСОФИ" никога не се е чувствал  "Свръх Човек"Това е била неговата мечта да промени човешкия род към по-добро.А мечтата често е по- истинска от всяка реалност.".Неговата сила,неговата      стихия във философията е иронията. И това го прави Велик.Кой разбра,че неговата сериозност е надсмиване над себе си и че неговото творчество е присмех над живота,над смъртта,боговете и хората.  А нима има друго изкуство овен ироничното.Да се взимаш на сериозно е поп       фолк. в недопечена  държава.нейде из Балканите.        Само веднъж взел,че се самоидентифицирал със своята измислица ,  за да се пробва като Разколников ,и го прибрали в лудницата.
 Пробудил се след миг,Лев осъзнал,че вече не сънува,а пише,нещо,което му диктува самия Ницше.Той сам не бил способен да измисли такива неща.Макар,че знае ли се?Нали до преди малко бяха едно и също."Ценността на живота се крие в различните люде/ДРУГИТЕ/,нестандартните,а и ""Много лудите",тоест свръх нормалните, там е скрита силата на страданието и изкуплениего..И макар тия люде да са твърде малко и да не са за този свят,те единствено го спасяват. _Спасяват го в своята безнадеждност и другост,защото масата е огрицание на доброто,красотата и всичко ценно на този свят..Като няма смисъл има ирония.Тя е тази,която спасява света и му предава някакво достойнство.А ирония плюс достойнство се нарича творчество.То може да спаси дори в безсмислието,дори да заблуди целия свят,че си част от него.И тогава Свръх човека ще се роди.Когато се откажем от себе си,когато осъзнаем ,че сме никой.За да съградим еди по-добър свят.Не в някакво "светло" и далчно бъдще,а сега."

    Тук спящия Лев се събуди изцяло и се замисли: Ето,например,червеите се приспособяват,делят/някой до безкрайност/та значи са вечни/.Но те нямат понятие нито за живот,нито за смърт.Границата е незначителна..А и защо им е да осъзнават нещо,щом ще го изгубят.
   Ето човек се опитал да познае себе си и се  изгубил безвъзвратно
Кому е нужно всичко това,ОСВЕН НА НЕСЪВЪРШЕНОТО И СЛУЧАЙНО"НИЩО".Или пък тук Е ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ В КОЕТО СЕ СРЕЩАТ ВЕЧНОСТТА И НУЛАТА  И..САМО БОГ МОЖЕ ДА СЪТВОРИ И ДВЕТЕ  СЪВСЕМ СЪЗНАТЕЛНО .,Иначе сме се пръкнали от съвършената смърт и всеки миг и принадлежим.Човекът ли е  проклятие в своята маловечна грешност или Бог е този,който ни обича малко повече от себе  за да ни ражда от смъртта,.за да творим Това е бил целият Ницше,неговата същност и неговото творчество.Дали сме опитни мишки в ръцете на неведоми сили или ние трябва да станем Богове,за да управляваме съдбите си и за да се спасим. А и какво друго е Бог,освен "Свръх човек".