събота, 20 август 2016 г.
П О Б Е Д И Л И Т Е   С М Ъ Р Т Т А


Един чувал с листа златисти,
през юли, пълен, срещнах посред път.
Лежаха, сякаш, там мънисти.
Бе най-прекрасен, на земя, тоз кът.

Но що прекрасно тук съзряхте
в тез толкоз рано паднали листа?
О, прави сте вий! Да, познахте!...
Оттука рано тръгна си смъртта!...

2507.2016 г. 19.37 ч.
Русе
                             Т.Билчев

петък, 19 август 2016 г.

Споменът е живот,а мечтатата вечност

                  Човек никога нищо не научава,той само си припомня-тъй го  е рекъл Платон и

            който иска да се съгласява,който не ще, може само  да мечтае за вечност без спомени.

            А какво друго е ВЕЧНОСТТА,освен паметта ни за прежния живот За това се извинявам

             за не съвсем точното заглавие-ВЕЧНОСТТА Е МЕЧТАТА ПО СПОМЕНА ,който сме

            забравили..Казвам го не за друго,а защото все повече се убеждавам ,че от ден  на ден

           ние все -повече ставаме количество,а  Платон е КАЧЕСТВО . А,между прочем демоса,

             открит, най-вероятно от ,и  с ирония ,пак от Платон, е само патологично състояние

            на духа ,за да освободи ума  на боговете.Е, тук вече прекалих,исках да кажа да освобо-

           ди хората от своите създатели.Да ги еманципира.Но те,така и не пожелали.Защото ги

           дарили не само с мъчително раждане,но и с неотменна смърт.

            Е няма да го овъртам повече. Съвършенството и смъртта са еднои също. Ако има

          вечност в смъртта,ще има съвършенство в живота, което предполага, че И той  е

         ВЕЧЕН . Иначе всички сме нещастни,зависи само кой колко го осъзнава.

            По този повод  прощавам на всичски на този ггрешен свят,които са  съгрешили спря-

        мо мен,а и аз спрямо тях..Защото живота е не само грешен,но и измислен да бъде такъв.

        Разликата е вербална,но фатална Пък и в началото беше СЛОВОТО и после всичко

        останало......НА ВСИ  ГРЕШНИ И БЕЗГРЕШНИ  ЦАРСТВО ИМ ЗЕМНО И НЕБЕСНО!

                АМИН!.


             А всъщност,кой съм аз да прощавам и опрощавам.Нали всинца сме едно.Грешници,

        стига да го узнаем,за да го познаем.

                                                                     Стенли Марк.Аврелиев

ЧУЖДИ У ДОМАЧ У Ж Д И   У   Д О М А


Мосю Бриголаж, Кауфланд, Практикер.
Подир тях, пък, Карфур, Булмакс и Ме/тро.
Хапваш пангасиус, слагат ти стикер.
А всичко българско вече е ретро.

В България, мила и родна страна,
объркани, днес така си живеем.
Със вънкашност нова, със чужди слова.
До Вечността ли тъй ще доживеем?...

                                                                             Тодор БИЛЧЕВ - Русе

петък, 12 август 2016 г.

ПОЛЪХ ОТ СВЕТА НА СВЕТЛИНАТА


91

П О Л Ъ Х   О Т   С В Е Т А   Н А   С В Е Т Л И Н А Т А


Оттук кога си тръгна, наранен,
към светове омайни и незнайни,
недейте сбогом взема си със мен,
а чуйте малките ми земни тайни.

Тук всички идваме за малко, все.
За дълго иска ни се да останем.
Със земното си наше битие
ний вечни искаме и тук да станем.

Във измама цял живот живеем.
Духа ни с власт материята взема.
И за други светове копнеем,
кога неземна обич ни обзема.

Видял на дните суетата тук,
не всеки за небето сила има.
И станал част от земния боклук,
все грешното решение той взима.

Облечете ме в костюм работен
затова, когато ме изпращате.
Стаканът с виното да бъде потен.
А софрата – скромна, що ще плащате.

Че много вино аз дотук изпих.
И през  живота минах с труд достоен.
От вино никога не се опих.
За вас и себе си съм днес спокоен.

Не ме обличайте в доспехи.
Да, зная, че безумен рицар аз бях.
Дочените,  ми сложете, дрехи,
трева, с които, с татко си, косях.
Че християни сме – да има поп.
По-трезвен нека той да е от мене.
Оттука както съм поел „на стоп” –
дано със него някой да ме вземе.

Не лейте сълзи. Но и не пейте.
Постойте тихо. Малко помълчете.
Виното искрящо го разлейте.
И пак по домовете се върнете.

Недейте жали. Тук съм по-добре.
Че със Духа си само двамата сме.
Лошото е дето вино няма.
Любов и светлина тук има. Има!...

13.08.2015 г. 11.55 ч.
Русе                    Т. Билчев                                    

                                                         

                                                        

                                                        

петък, 5 август 2016 г.

Да гониш ПОКИМОНИ...

                       Е, винаги съм  знаел,че живеем в абсурден свят,но до такава степен на

                   масово оглупяване не съм си представял.Дали пък не е все пак  скука,пресищане

                   или просто отмъщение към света на "реалното"-не знам. Но съм убеден че

                   така се раждат масовите психози,така се раждат примерно религии,фашизъм,

                   комунизъм,а и псевдо-национализъм.Човешкото въображение е маниполеруемо,

                  особено когато е преситено,невиждащо нищо пред себе си,нищо смислено в

                   реалния живот,което да си заслужава и то тръгва по пътя на най-малкото съпро-

                  тивление-забавлявайки се с игри граничещи между живота и илюзията,между вир

                  туалното и реалното,за да се забравят.И дори много често да забравят,че са живи.

                 И тогава те стават плячка в ръцете на маниполаторите.Които правят милиарди

                 а своите "Подчинени"  в лесна плячка,от която могат да направят всичко-от фанатик

                 през крадец,наркоман,та дори и масов убиец.

                    Pokemon GO-Нещо като зомби, апокалипсис...,но не съвсем...А може би покемон

                 вирус спуснат от космоса или злите сили на тази земя?  Нито едното нито другото.

                 Каква е разликата между това да ядеш мозъци или покемони? Както всичко в

                 живота,това е начин да пилееш времето си,но,навярно и инструмент.Ако се нау-

                 чите как да го ползвате може да бъде полезен.Ако ли не,може да си навредите.

                 Но не се сърдете на тези които са го измислили или на собсвените си деца,а

              на себе си,че сте фатално изостанали или не сте запълнили живота им със смисъл,

              а с "празнота". Та,ако не разбирате играта,не я отхвърляйте.Тя има собствен/ и то не

               масов,а строго индивидуален/ живот.

                  Технологиите и хората се развиват толкова бързо,че току виж открили нов свят-

             виртоално-реален или реално -виртуален. Кой знае кой е по-истински?

              Покимони е символ на времето,в което май никой не иска  да живее. Но замести-

             телите на живота, много често се превръщат в "нищо". Така казват за  края на импе-

             риите,народите и времената. Дано не съм прав.

                                                                                              С.Марк. Аврелиев

             


       

сряда, 3 август 2016 г.

Булото на Майя

                    Всичко след Платон е  тавтология във философията на тема " Земята е архетип

              на небето" Знаел е много за живота и смъртта,тъй като е познавал и небето и зе-

              мята,ала дискретно не ни е открил  най-важното,за  да не ни плаши.

                 Когато разберем що е смърт,навярно ще разберем и що е живот. Но май за

              нас е по-добре Платон да ни пази от Амвона си в небето и да не знаем много,много...

               А ние-Людете,все повече и повече затъваме под "булото на Майя",оградени и

              ограбени от вещи,страсти, алчност, егоизъм и омрази. И рядко разбираме,

              или не искаме да си признаем,че живота е "грешка в Системата". А може би

              ако си признаем трябва един ден масово да се самоубием, за да се "трансфе-

              рираме" в отвъдното."Блажени нисшите духом тяхно е Царството небесно".

              Отивайки при Господа заедно ще си "спомняме" и "пресмиваме" над жалките

              ни опити  да "знаем" докато сме живи.Всичко е част от загадъчната песен

             между смъртта и живота., които понякога се сплитат в бясна  любовна игра.

              Но,засега,ще умираме по отделно, ако не ни самоубият вкупом сатрапите-

              политико-бандити, които владеят света и Системата.

                                                                                Стенли Марк.Аврелиев              

вторник, 2 август 2016 г.

Изрекъл го Сократ пред своите палачи

                          Добрите хора  вечно ще живеят"

                          казал го е Сократ преди лета.

                          А лошият остава на земята

                          въргаляйки се в тор и във лайна.


                          Добрите хора имат хиляди живовоти,
           
                          а лошите изчезват на мига.

                          Човек привиква някак неусетно,

                         да бъде тук,но не сега.


                          Добрите хора страдат за живота,

                         а лошите го тъпчат със крака

                         Мъдрецът е решил въпроса:

                         "Истината се открива във смъртта"


                          Изрекъл го СОКРАТ пред своите палачи,

                          а те изплашили се от това.

                          За лошия  човек смъртта не плачи,

                          добрият вижда в нея само красота !?!...


                                                 Стенли М. Аврелиев