четвъртък, 30 август 2018 г.

Поет народен


ПОЕТ   НАРОДЕН


Борец за свобода реши рода/та да ме прави.
Но лична. Че от робство искаха да ги избавя.
Но в живота си, когато само роби са били,
от душите им кой ли може да ги освободи?!...

След туй летец, напук на всички, реших да стана.
Да литна с тяло, като птица, над океана.
Но как душата ми, която все е във простора,
ще може с тялото ми, горе, те да си говорят?!

Затуй, поет роден, аз останах си такъв до днес.
Щастие загърбих, слава, почести, успех, прогресс.
И да страдам заедно със мойте братя аз избрах.
Тъй поет народен исках,…мога…И…се назовах…

Оставам си аз, затова, човек най обикновен.
Нае слънцето радващ се и на звездите, всеки ден.
И ако някога някой за любов закопнее,
при мене да дойде. За любов душата ми пее!...

27.08.2018 г. 18.19 ч.
Русе

Историята на ЕДИН човек                               Никой не е живял в миналото,никой няма да живее в бъдещето:настоящето

                        е формата на всеки живот.
                                                                           "Светът като воля и представа "Шопенхауер


                            " Макар годините на твоя живот да бъдат три хиляди,или десет пъти по

                       три хиляди,помни,че никой не губи друг живот,освен този,който сега жи-

                       вее,нито пък живее друг освен този,който губи.Най-дългият завършек и

                       най-късият следователно са равни.Настоящето е на всички:да умреш е

                      да изгубиш настоящето,което е съвсем краткосрочно.Никой не губи ми-

                      налото,нито бъдещето,защото не може да му се отнеме онова,което няма.

                      Помни,че всички неща се въртят и отново се въртят по същите орбити

                      и че за зрителя е все едно и също да ги вижда един век или два или без-

                      крайно".                                          "Към себе си" М.Аврелий                          На Небето ние ще открием,че сме "един и същ" човек:повтарящия се Адам.

                     Настоящето във вселенските си размери преповтаря историята в различ-

                     ните и вариации и тонове,но винаги оставаща в себе си.Въображението

                     на човека,"илюзията Човек"- я прави различна.И и дава имена като минало,

                      настояще и бъдеще.В мигът се крие историята и вечността.Така че,ние

                     сме само "сега" обрастващо с илюзията за многост.Ние сме само в Бога,

                    извън него сами и нещастни-минали и несбъднати.Затова Марк Аврелий

                   казва:"Който е гледал настоящето,гледал е всички неща:които са се случили

                    в бездънното минало,ще се случат и в бъдеще."

                                                                                                     С.М.Аврелиев

понеделник, 27 август 2018 г.

Без щурците

1172 – 603

БЕЗ   ЩУРЦИТЕ


С циганската музика се надпяваха щурците.
Но спряха в тази тъжна нощ да пеят те, горките.
Музиката бе, защото, толкова смразяваща
и душите нежни, беззащитни нараняваща.

Заглъхна ехото от песента им тъй красива.
От циганските звуци тя се пази и укрива.
А под звездите във тази страшна нощ, притихнало,
от щурци лишено, умираше цялото село/.

18.08.2018 г. 20.57 ч.
Обретеник


1173 – 604

УСМИВКАТА НА ДЯВОЛА


Над Русе пак се стелят лепкави мъгли.
И киселинен дъжд отново ни вали.
Но не това земята ще унищожи,
че всичко впива се в човешките души.

Че от злоба и омраза те пропити,
яростно на братята броят си дните.
А, когато тъй достигнат до звездите,
виждат дявалът как смей им се в очите.


22.08.2018 г. 5.01 ч.
Русе

1174 – 605

ПЪТЯТ НА ЛЮБОВТА


Едно дете на пътя.
На този – към Вечността.
Приседнало и пита:
Нали това е любовта?!...

22.08.2018 г. 19.47 ч.
Русе

събота, 18 август 2018 г.

КОШМАРЪТ                          Преди много години един поет на 28 години  си отиваше от този свят,

                     онеправдан и самотен като всеки друг човек..Не го болеше нито за живота,

                     нито за смъртта.Бог му бе прошепнал,че няма да сънува.А това беше тайната

                     на неговия живот,нещото,което осмисляше дните му на тази земя.И той се

                      прокле,че се е родил и,че сега умира.Но бог му прати откровение ,в мигът

                      когато за последно пое въздух и видя светлина: Той най  -сетне узна кой е!

                      Очарован най-сетне узна какво беше благословило неговите страдания.

                        По-късно разплутата пасмина,наречена общество,се обединила около

                      преданието,че умирайки,той проклел не само себе си,но и целия свят,

                       с което загубил едно безкрайно нещо,което не можел дори да съзре-

                       а това било чувството на безсъние,знанието без "познание" с което не

                       можел да си обясни светът-твърде сложен за простотата на хората.   

                                                                                                   С.М.Аврелиев

петък, 17 август 2018 г.

ПортретПОРТРЕТ НА ДУШАТА


Един портрет, незнайно на кого,
един портрет, незнайно от кого
нарисуван вѝси на стената.
Очите гледат. Плаче душата.

Че нарисуван бе накриво той.
Бе крив портрета на този герой.
Художникът ли го е изкривил?
Или пък той така роден е бил?

Момент, този човек го познавам.
Че крив беше той, аз ви признавам.
Художникът, значи, не главата,
портрет направил му на душата! …

                                                                             Тодор БИЛЧЕВ - РусеНЕВОЛНО ПОДСЛУШАН РАЗГОВОР НА ДАМИ


“Този живот е толкова скучен!
Прибирам се –  и е все същото.
А изляза ли – отново е то.
Как да живея да се науча?”

“Но то това не се учи, мила.
Различното сама си създаваш.
С тази мисъл щом лягаш и ставаш,
живота, значи, си победила.”

                                                                                             Тодор БИЛЧЕВ - Русе

КЪДЕ СИ, ГОСПОДИ?

                                                 А мнозина първи ще бъдат последни, и последни - първи.

                                                                                                                         Матея 19:30

Къде си, Господи, когато мен ме няма?
Когато всичко е предателство, измама?
И талантливото, кога се поругава?
А гнусното бездарие се поощрява?

На глупавия власт, когато му се дава?
Да е послушен умния се задължава?
Забравих, Господи, че бе ми казал вече:
“Ще бъде пръв последният – помни човече!

                                                                                 Тодор БИЛЧЕВ - Русе


С БЪЛГАРИЯ В ДУШАТА


Със България в душата,
тя е истинска и свята,
най-красива на земята,
бих живял и в двата свята.

Аз за теб, любима, пея.
С теб се радвам и живея.
Твойта топлина ме грее.
Вечен, с теб, животът ми е.

                                                                                     Тодор БИЛЧЕВ - Русе

ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗА ЗИМА


Кафяви есенни листа
летят към черната земя.
А есента не е дошла.
Че август, лято е сега.

Тъй черна есенна тъга,
кога през лято е дошла
и във човешката душа,
за зима зла се готви тя…

                                                                                                 Тодор БИЛЧЕВ - Русе

четвъртък, 2 август 2018 г.

След детсвото...
                    - След детството идва пустота-казва бай Марин на своя

            приятел Милю-Белята-и сяда на масата .Той му гостуваше  от време на .време

            от съседното село и тогава за малко отиваха в кръчмата,да си

            спомнят какво е било, да поспорят как ще бъде.Малко им оста-

            ваше,но и двамата бяха леко" завеяни",сякаш останали в детсвото.

          " Дълбоки са мислите в разказите на  бай Марин.-мислеше Милю.

          Такъв е и тонът му. Строг,заразителен и тъжен ".Затова Милю му

          вярваше.Разказваше му за войната, как го ранили и после избягал,

          за това как са го вкарали в ТеКеЗЕ Се то.Но никога, не му бе говорил

          за такива неща като сега.

           А иначе му  харесваше да си пийват от петдесет градусова-

           та анасонлийка и да замезват с прясно козе сирене и стипца куркума.

           .С всяка глътка  съзнанието на Милю се унасяше,сякаш блаженстваше,а

           думите ставаха мъдрости.

              И бай Марин сякаш чул мислите му рече:

          -Че то си е тъй,може да не съм учен човек,ама книжки съм чел.,

           и кой наоколу  може да ти разкаже тия работи.?

         -Кои"?Понякога малко доизмисляш,но така е по-добре.

          -Как кои ?То без фантазия не се живее,я! Я ми кажи,кой  ще

         ти разправя за "децата крачещи по луната", за Марс и Венера,

         за слънцето,....-Той замълча.Мълча дълго,после:

         додаде: ....За Световете ,Вселените.?Дали има справедливо

         място някъде ТАМ?...Светлина...Шегувам се,разбира се.Наздраве!

        Станал съм малко "тра-ла-ла".Откакто пораснах, ям чесън,сънувам

        мечтите си и се подправям с  куркума и ракия.Другото е вятър и мъгла.

        - Ма ти нали каза,че Вселената е жива-прекъсва го Белята.

          -Жива,ама на оня свят.Като идеш ще видиш.-И Марин се изправи,

         погледа му ,става сериозен ,ала не "тукашен" ,и вика да го чуят всички.

          -Нищо не знаете вие за звездите,но ще дойде ден или миг,

         в който ще се проклинате, че ВСЕЛЕНАТА не била жива.

          той и оня-Галилей -комай да се откаже,че не се въртим ама на,

          излезе по-хитър от поповете.Всички вие сте попове-размаха

          ръце към съседната маса,всички сте неверници...И ми се смеете,! Нали!

          Смейте се! и само карти цакате по цял ден-.А вселената е вечност

          без граници.И ПАМЕТ  има за всичко и всички.Като отидете там ще се уверите.

            -Ей ,Марине ,я си гледай масата и не се меси в божиите

          дела.Ти май ни проклинаш,по-скоро да.офейкаме. И той размаха ръка

          като да отлита. Другарите му се изсмяха гръмко...Ще става някаква.

            Тогава Милю Белята стана бавно от стола и съвсем спокойно из-

         ля каната с вино върху главата на един от неприятните картаджии.

        Един мустаклия се ядоса и започна жестока битка.Нито бай Марин,

       нито приятелите на оня можеха да ги разтърват..

       .В суматохата някакъв тип бе успял да подаде нож в ръката на нападателя

       и това костваше живота  на  Милю Белята.

             Умираше в ръцете на бай Марин.В погледа му изникна ня-

         каква детска чистота,а като,че и радост бликна, свобода".Прав

          си бай Марине Вселената има памет -успя да промълви той-усетих

          го.Държах ти да ми го съобщиш,щото ти вярвам.Пък и за из път ми трябва надежда!.

              Не беше най-доброто решение да умра точно сега.Когато се разговорихме."


                                                                       С.М.Аврелиев

                               

сряда, 1 август 2018 г.

Началото на края
 НАПРЕД КЪМ НАЧАЛОТО...НА КРАЯ

                                                                             И в няколко дена тайно и полека
                                                                             народът порасте на няколко века!

                                                                                                       Ив. Вазов – Каблешков 
 
 
И днеска, когато пак се обърна,
без болка не мога аз да не зърна,
как новото щом народът прегърна,
със няколко века назад се върна. 
 
За няколко дена, бавно, полека,
животно отново стана човекът.
И както бе стигнал своята Мека,
назад се обърна с хиляда века...


                                                                                         Тодор БИЛЧЕВ - РусеЗАКЪСНЯЛА   ЛЮБОВ
 
 
Късна есен гори, догорява.
Угасват страсти, надежди, мечти.
Но сред тъгата се появява
стара любов, от която боли.

Тя не иска нищо. И не дава.
Само обича, очаква, зове.
Зрънце малко в златиста жарава,
обречено на живот…векове!…

 
 
 
                                                                                         Тодор БИЛЧЕВ - Русе

СЛЪНЧОГЛЕДИТЕ С НАВЕДЕНИ ГЛАВИ


Слънчогледите наведоха глави.
Врабци изяли бяха им децата.
Слънчогледовите семки. Да. Нали?!...
Но с тях за Вечност плащаха цената.

Те нямаха пари, обувки, съвест.
Семки слънчогледови родиха ги.
Че са родени, кога вестиха вест,
малко слънцето, дори, се изчерви...

Че да го гледат бяха те родени.
Неговата същност беше да блести.
Пред него само свиваха колене.
Цял живот се гледаха очи в очи...

Но днес, без децата си останали,
очи отвръщаха, за да не гледат.
Те на вейки само бяха станали.
И...от скръб...умряха слънчогледите...                                                                                         Тодор БИЛЧЕВ - Русе
ЗВУКЪТ НА СЛЪНЦЕТО - СЛЪНЧЕВ ЗВЪН ЛЮБОВЕН


Не само може да блести.
Днес вече слънцето звучи.
И от безбрежни висини
с мелодии облива ни.

И чуваш звезден Дебюси
как нежни звуци ти шепти.
Бетховен с тътен как ехти,
като съдба, в ушите ти!...

Не спира слънцето, звънти!
Гласът му гали те дори.
Щом над земята полети,
слово в слънце човек реди.

А над полета и гори
със думи слънчеви, почти,
земя и слънчеви лъчи
безспирно...разговарят си...

“Любов” дочуваш, даже, ти,
сред думите им как звъни.
А във човешките души
любовен слънчев звън ечи...
 
 
31.07.2018 г. 8.59 ч.
Русе
Снощи в новините по БТВ от 19 ч. съобщиха, че НАСА е записала звука на слънцето. – Т. Билчев
Американската космическа агенция НАСА разпространи аудио запис, който отговаря на въпроса как звучи движението на Слънцето – най-близката ни звезда, информира БТВ. - 30.07.2018 г. – емисия 19 ч. – Съобщението в Интернет.
                                                                                         Тодор БИЛЧЕВ - Русе