четвъртък, 2 август 2018 г.

След детсвото...
                    - След детството идва пустота-казва бай Марин на своя

            приятел Милю-Белята-и сяда на масата .Той му гостуваше  от време на .време

            от съседното село и тогава за малко отиваха в кръчмата,да си

            спомнят какво е било, да поспорят как ще бъде.Малко им оста-

            ваше,но и двамата бяха леко" завеяни",сякаш останали в детсвото.

          " Дълбоки са мислите в разказите на  бай Марин.-мислеше Милю.

          Такъв е и тонът му. Строг,заразителен и тъжен ".Затова Милю му

          вярваше.Разказваше му за войната, как го ранили и после избягал,

          за това как са го вкарали в ТеКеЗЕ Се то.Но никога, не му бе говорил

          за такива неща като сега.

           А иначе му  харесваше да си пийват от петдесет градусова-

           та анасонлийка и да замезват с прясно козе сирене и стипца куркума.

           .С всяка глътка  съзнанието на Милю се унасяше,сякаш блаженстваше,а

           думите ставаха мъдрости.

              И бай Марин сякаш чул мислите му рече:

          -Че то си е тъй,може да не съм учен човек,ама книжки съм чел.,

           и кой наоколу  може да ти разкаже тия работи.?

         -Кои"?Понякога малко доизмисляш,но така е по-добре.

          -Как кои ?То без фантазия не се живее,я! Я ми кажи,кой  ще

         ти разправя за "децата крачещи по луната", за Марс и Венера,

         за слънцето,....-Той замълча.Мълча дълго,после:

         додаде: ....За Световете ,Вселените.?Дали има справедливо

         място някъде ТАМ?...Светлина...Шегувам се,разбира се.Наздраве!

        Станал съм малко "тра-ла-ла".Откакто пораснах, ям чесън,сънувам

        мечтите си и се подправям с  куркума и ракия.Другото е вятър и мъгла.

        - Ма ти нали каза,че Вселената е жива-прекъсва го Белята.

          -Жива,ама на оня свят.Като идеш ще видиш.-И Марин се изправи,

         погледа му ,става сериозен ,ала не "тукашен" ,и вика да го чуят всички.

          -Нищо не знаете вие за звездите,но ще дойде ден или миг,

         в който ще се проклинате, че ВСЕЛЕНАТА не била жива.

          той и оня-Галилей -комай да се откаже,че не се въртим ама на,

          излезе по-хитър от поповете.Всички вие сте попове-размаха

          ръце към съседната маса,всички сте неверници...И ми се смеете,! Нали!

          Смейте се! и само карти цакате по цял ден-.А вселената е вечност

          без граници.И ПАМЕТ  има за всичко и всички.Като отидете там ще се уверите.

            -Ей ,Марине ,я си гледай масата и не се меси в божиите

          дела.Ти май ни проклинаш,по-скоро да.офейкаме. И той размаха ръка

          като да отлита. Другарите му се изсмяха гръмко...Ще става някаква.

            Тогава Милю Белята стана бавно от стола и съвсем спокойно из-

         ля каната с вино върху главата на един от неприятните картаджии.

        Един мустаклия се ядоса и започна жестока битка.Нито бай Марин,

       нито приятелите на оня можеха да ги разтърват..

       .В суматохата някакъв тип бе успял да подаде нож в ръката на нападателя

       и това костваше живота  на  Милю Белята.

             Умираше в ръцете на бай Марин.В погледа му изникна ня-

         каква детска чистота,а като,че и радост бликна, свобода".Прав

          си бай Марине Вселената има памет -успя да промълви той-усетих

          го.Държах ти да ми го съобщиш,щото ти вярвам.Пък и за из път ми трябва надежда!.

              Не беше най-доброто решение да умра точно сега.Когато се разговорихме."


                                                                       С.М.Аврелиев