неделя, 28 май 2017 г.

Безусловно
                              С нищо не ме ангажира настоящето време.Межупрочем няма

                        такова.То е условност между два мига-минало и бадеще.Копнея

                        за простора на вечността.Копнея за "безвремието" на  времето

                        където ще бъда НЕ АЗ,а просто ТИ.И не е задължително да бъде

                       второ лице,единствено число в безпирно изтичащо време.


--------------------------------------------------------------------------------------------


                        С абсурд е надарен не моя ум,а нещата наоколо,

                     стига да ги заподозреш.


--------------------------------------------------------------------------------------


                   Мисълта да пътувам между галактиките ме блазни,но не

               утешава.Дава ми упование,но ме разрушава.Разрушава ме,

               за да ме съблазни със воята забрава и безкрайност...Но в

              следващия миг/преди да се осъществи"/,аз бивам залян с

              талазите на скука/въображението ми убива не само неосъ-

              ществимата мечта,а и самата реалност/.Уморявам се пред-

              варително от всичко което ще ми се случи и въображението

             ми застива в ступор.-----------------------------------------------------------------------


        Безусловно роб на мисълта,не ще се предам ни на живота,ни

       на смъртта.

събота, 27 май 2017 г.

Да бъдеш "никой".
                          Чаках на спирката автобуса си,когато към мен се приближи един двуметров

                     гигант,в клошарски дрехи,а в ръката си държеше задължителния дървен шиш

                     с който боде в контейнерите за плячка.Беше се приближил така недискретно

                     фамилиарно,/и миришеше на мечка/та си помислих,че или ще ми дръпне чан-

                     тата или ще ме наниже на шиша и ще ме изпекат някъде с другарчетата си.

                     Вместо това ми подаде мечешката си лапа и рече: " Да се запознаем,казвам се

                     "никой".При този неочакван обрат аз автоматично изстрелях: "Казвам се някой".

                      -Е,кое е по-добре да си никой или някой?-изхили се гръмогласно той.

                      -В днешния свят да си никой е май по лесно-отвърнах аз,като си надявах,че ще

                      се обиди и ще си тръгне.

                      Вместо това,той се разсмя още по гръмко ,извади бутилка водка и на две три нади-

                      гания я преполови.Очите му светнаха и той наистина ми заприлича на мечка.

                     -Виж какво,моето момче-продължи той, без да ме вижда,че аз постепенно се от-

                     далечявам,за да се отърва от него.

                      -Нищото е хаос,разруха,ентропия,разпад....а аз обичам да се разпадам,да изчез-

                     вам,да се скривам,да ме няма.Светът е в разпад,отива на майната си,и аз няма

                      да простя на вашия измислен господ,че ме е пръкнал на този свят.Щом него

                      го няма и мен ме няма.И не трябва да ме има.Кощунство е да си някой,да те

                    има,да си придаваш тежест и да мислиш,че си нещо.Трудно ви е знам,и ви съ-

                    чувствам,но вие сами сте си избрали ролята.Сега сте само обикновен чиновник,

                   мечтаете да станете началник.Ако не успеете ще сте нещастен, а ако успеете още

                  повече.

                      Я гледай ти,какъв самороден философ обикаля кофите

                        Усмихнах му се,но той вече ме беше приел/подушил/,защото и аз бях клошар

                     по душа.Вярно беше,че исках да се издигна в службата,ако не директор,то поне

                     налник ,там някакъв/тридесет години не стигаха ли?/ вярна служба.Но ,не, ни-

                    кой ме нямаше за човек.И колегите не ме поздравяваха.Страняха.
               
                     -Чуй какво,приятел,-рече свойски оня-ела с мен.Ще бъдеш нещастен,но свобо-

                     ден.Знаеш ли какво означава СВОБОДЕН? Сам,но верен на себе си.И аз бях

                     някой-Директор на Комбинат за цветни метали.Имах пари,жени,деца,щастие,

                     докато в един миг нещо се пречупи в мен и станах клошар.Загубих всичко,ходя

                      с маска,да не ме познаят,бягам от хората и те от мен,но съм щаслив,щото раз-

                      брах какво значи " уж" абстрактната дума СВОБОДА..Да не ти налага как и ка-

                       кво да правиш партийния секретар,как да угодиш на работниците,на които

                     даваш дребни трохи,как да не отрежеш плешивата глава на 22годишния наро-

                     ден представител,който ти казва "педераст" само защото не си назначил него-

                      вия човек .Хей,разбираш ли какво ти казвам:само педерастите и мошениците

                    имат място в тая държава.

                      - Да предположим,че си прав-вързах се аз-но сам и самотен можеш ли да

                      бъдеш свободен?

                     -Не напълно ,но повече от колкото ако си зависим.По-добре гладен,вместо да

                     храчат в душата ти.

                        -А щом си никой душа имаш ли-изпуснах автобуса си.

                        -Мисля,че тия,които са НИКОЙ носят повече душа от тия които са някой.

                     Не за друго,а защото някой няма време за глупости,а душата е глупост-нали.

                           И той пак се изхили гадно,така гадно ,че  ми се приска да го убия.

                       -Знам какво искаш-рече той-и аз го желая,но не е лесно,повярвай.

                     - Не,не е така- и понечих да побягна,сякаш в мене се надигна душата,ала спрях

                       и рекох:

                        -Ти си дявола,ти  си обсебен и изкушаваш хората,прок....В тоя миг почувствах,

                      че ми се завива свят и паднах на земята.Мамех себе си.


                                                                                         С.М.Аврелиев

Вечен живот или безкрайни прераждания?
                          Този проблем ме е вълнувал от малък.И още тогава знаех,че не искам да се пре-

                    раждам.Копнеех за вечност.Там ,където,струваше ми се ,нещата се случват,дори без

                    тяло,а само в дух.Нещото ме влечеше на там,не защото мразех живота или пък ме

                    теглеше смъртта,а защото имах предчувствието/а някога,като малък и знаех/,че са-

                    мо на небето,при Бога,човек може да намери себе си и да се осъществи  Това,за

                    околните бяха невинни,детски мисли,ала за мен бе най-истинската част от живо-

                    та.Съзнанието ми се оголемяваше,добиваше размерите на познание и аз виждах

                    нещата в тяхната цялост и истинност.   На този "свят-земен"/,моята кратка спирка

                  от пътя/, който трябваше да извървя  беше  миг,а вечността,макар да се събираше в

                  "мига" /  в собственото ми неосъзнаване/ в по-голяма част от времето беше

                 безкрайна.Само това можеше да ме успокои.

                   Иначе Тук имаше земя,вода,тъга ,пустота и недовършеност. Дори самата смърт

                   беше недовършена и сляпа.Тя даваше упование,но не и изход. Нещо отдавна

                   преживяно,но напълно  недействително.Недействително по своята същност

                   ,която може да се съпреживее  предврително и да се анихилира,без да си го

                   преживял реално .Стига да имаш въображение.В такива случаи ,то е в повече:


                                                   ЧОВЕК СЪДБА

                                      Преди да вляза в земния живот,

                                     ми бе показаво как ще го изживея:

                                     там имаше страдания и скръб,

                                    мизерия,тегло и тежки грижи.

                                    Порокът щеше да ме улови

                                    и греховете да ме завладеят.

                                    Да ме задавя ярост,после срам,

                                    омраза и високомерна гордост.

                                    Ала видях и радостта на дните

                                    по-хубави от светлина и сън,

                                    без плач и сълзи-

                                    извор на блаженство.

                                    Където само любовта дарява

                                    спасение на хванатия в плът.

                                    Изтръгнал се от мъките, човекът

                                    наз всичко извисява своя дух.

                                    Показаха ми злото и доброто,

                                     пороците ми в пълния им вид,

                                     кървящите им рани ,,светъл ангел

                                     и помоща му  в тежкия ми  път .

                                     Докато гледах бъдещето свое

                                     чух някой да ми казва:

                                     Е,реши! Часът за избор

                                     вече е ударил.

                                     Тогава пак претеглих всичко лошо

                                     И отговорих :Да,

                                      избирам теб!

                                     И тръгнах сам към своята съдба.

                                     Така дойдох на нашата земя,

                                     така навлязох в новия живот.

                                     Не се оплаквам- ако ми тежи-

                                     Защото нероден,сам го ИЗБРАХ!


                                                                Неизвестен автор

                И избрах красотата на скверния живот,където дяволът блудства в радостта

             на краткия живот,само заради това,че Бог ни е дал свободната воля да славо-

               словим красотата на краткото пред очакване на неспирното.Че ни е дал

              от себе си,да творим,живеем и умираме в борба с дявола.Да допуснеш дявола,

               означава да разчлениш времето,да го изгубваш и да грешиш крещейки,но ТУК.

             Бог явно  е имал специални съображения .Да спаси грешните ни души.Спасението

               не е индулгенция,То е пречисване.А дали творчеството е изгубване или намира-

               не е друг въпрос?

                     И така,прераждане или вечен жвот?Аз,разбира се,както казах вече избирам

               второто.Но ако никой не ме пита и науката все повече доказва безбожието на

               света,какво ми остава,освен да стана един от милиардите люде,които приемат не

                щата,такива каквито са.Само,че аз не ща,не искам,не желая .Просто защото на-

               шият земен свят е елипсовидно-кръгъл  и безкраен,но краен в своето зачатие и

              смърт,както е краен и всеки човешки живот.

             Засега никой нищо не ти предлага освен абстрактни постулати и Вечен живот.Дали пък

                истината не е в златното сечение между двете?....Галактиките,Вселените и Черните

                  дупки мълчат.И Господ мълчи.А понякога почти убедено ми нашепват,че отговора

                  е в мълчанието.

                      И точно тогава аз открих,че съм ортодоксален християнин.И мълча тъпо,но

                 верски.

                  Съгласих се със злото на тази свят,да изтърпя всичко,само да ми се даде право

              на въображение /да творя/,за да заслужа Вечния живот.

                 Всички около мен,от детската градина през училище,казарма и до ден днешен

               се опитваха да ми втълпят,че съм ненормален,най-малкото глупак  .Може и така да е

                но аз си бях решил ,че Моята Вечност минава през Творчеството и друга няма.

                На земята няма друта вечност освен тази да твориш/да съ-творяваш/ За това Бог

              беше неопровержим. Той-Бог ни е дал правото да се надяваме,че има и "друго",в което

               ако се усъмниш ставаш пошла твар за заколение: гола безропотна и безсилна.

              В противен случай защо да се раждаме? Уязвимият,подвластен единствено на

              тялото човек е слаб,беззащитен и нещастен.-човека без Бог.Независимо дали е

             в небесата,на земята,никъде или в нас.

                   Забравата идва бързо и си отива,като пролетен дъжд,ала Дон Кихот остава

              вечен.Извън времето и пространството.И е благороден щото си е повярвал.

                 Какъв Бог да търсим ТУК на земята?

                                                                                С.М.Аврелиев                

вторник, 23 май 2017 г.

Шепа светлинаШЕПА   СВЕТЛИНА


Едно момиче бързо сложи си ръката
върху залязващия слънчев лъч последен.
И в миг от цялата Вселена светлината
се изля над тоз човешки, земен, знак свещен.

Ръка на момиче в светлина сияеща.
Кое е по-прекрасно нещо на земята?
Защото дори природата ухаеща
не би съперничила тук на красотата.

Едно момиче със пълна шепа светлина!
Само едно. А, ако всички се съберат
и шепите си сложат над цялата земя,
като слънце във Вселената ще заблестят...

                                                                         Тодор БИЛЧЕВ - Русе


                                       

ШЕПА   СВЕТЛИНА


Едно момиче бързо сложи си ръката
върху залязващия слънчев лъч последен.
И в миг от цялата Вселена светлината
се изля над тоз човешки, земен, знак свещен.

Ръка на момиче в светлина сияеща.
Кое е по-прекрасно нещо на земята?
Защото дори природата ухаеща
не би съперничила тук на красотата.

Едно момиче със пълна шепа светлина!
Само едно. А, ако всички се съберат
и шепите си сложат над цялата земя,
като слънце във Вселената ще заблестят...

                                                                         Тодор БИЛЧЕВ - Русе

неделя, 14 май 2017 г.

Тео-дорос

                                         

ТЕО ДОРОС – БОЖИ ДАР ?


Защо ли във България Христос е Христо?
А Теодор, единствено, е само Тодор?
Дали, че името България е чисто?
Или народът му, че е добър и бодър?

Дали, че българинът толкова е скромен,
че Божието име се свени да каже
за свое? Или страх от Бог е тъй огромен,
та само дар от Божи дар остава,…даже…

4.04.2017 г. 12.59 ч.            Т.Билчев
Русе

Абсурдът най прекия път за окото на нещата
                             Образованието е това,което остава,след като забравим какво

                          сме учили в училище.

                                            Информацията не е знание.

                                                                                  Айнщайн
                   --------------------------------------------------------------------------------------

                              Бях свободомислещ,преди да узная да мисля.

                                                                                  Б.Шоу

                   ----------------------------------------------------------------------------------------

                             Има две нещастия на този свят: Първото е никога да не ти

                        се сбъдват мечтите,а Второто е да се сбъднат.

                                                                                              Б.Шоу
                          ------------------------------------------------------------------

                              Властта винаги привлича хората с нисък морал.

                                                                                              А.Айнщайн

                             ----------------------------------------------------------------------

                            Първият признак,че започваш да разбираш живота е жела-

                           нието да умреш.
                                                                                               Кафка

                      --------------------------------------------------------------------------
                      ................................................................................................................
         

събота, 6 май 2017 г.

Жената в душата

                                                 
809-240

ЖЕНА   В   ДУШАТА


Една жена в душата ми погледна.
Видя мечтата ми и ослепя.
Една жена. От всичките последни.
Дали жената тази беше Тя?

Че край мене минаха безброй жени.
И ослепяваха ме с красота.
Никоя мечтите мои не откри.
Тази само ми видя душата!...

24.04.2017 г. 8.13 ч.
Русе

петък, 5 май 2017 г.

Любовта е.....
                           Знам    любовта е: тревогата и облекчението да чуя гласа ти,

                    очакването и споменът ,ужасът да живея и занпред.

                    Любовта е,със своите митологии,с малките си безполезни магии.

                    Има една улица, по която не смея да мина.

                    Вече ме обкръжават Войските,ордите.

                    /Тази стая не съществува,: тя не я е  видяла/

                     Името на една жена ме издава.

                     Боли ме една жена в цялото тяло.

                                                            Х.Л. Борхес   

Глухарчета
                                                            
787-218

ЧУДО   ОТ   ГЛУХАРЧЕТА


Едно момиче снимаше глухарчета.
Със телефона. В градската градина.
Край него си играеха другарчета.
И куче, някакво, дори премина.

А по телефона, като на икона,
изгаряха глухарчета, пламтяха.
В църквицата близка, сякаш от Амвона,
очите на момичето блестяха.

И стана чудо. Глухарчета горяха
навсякъде във градската градина.
А всички хора се спряха, не вървяха…
И Господ само покрай тях премина…

4.04.2017 г. 10.31 ч.
Русе                         Т.Билчев787-218

За поеата и думите

                                                                        
784-215

ЗА   ПОЕТА   И   ДУМИТЕ


До днес живях на думите със суетата.
Затуй говорех със дърветата, луната.
Но днес във мен се утаи тъгата
и пак, пречистен, слязох на земята.

Тук да започна нов живот поисках
от Боговете. Те ми се изкискаха.
И самичък аз поех отново риска
с думите да бъда, друго да не искам.

Ала дали ще мога в този друг живот
да бъда Божество и да остана скот?
И да съм винаги до моя скъп народ.
Макар и Бог, да вадя хляба си със пот...

3.04.2017 г. 18.33 ч.
Русе
                                    Т.Билчев

За земните неща
                                               
795-2


795-226

ЗА  ЗЕМНИТЕ  НЕЩА


Прекрасни, тук, са земните неща.
Но смисълът какъв е, щом и те умират?
Кога и най-неземна красота
не може злото, грозното, смъртта да спира?!

Когато се търкалят във калта,
на любовта цветята, чисти и омайни.
И ги целува всеки ден смъртта
по гордите, високите чела, сияйни.

Грозното и злото тържествуват.
И всеки ден изминат по-могъщи стават.
А доброто спря да съществува.
Духът на мрака днес земята завладява.

Но да се живее е прекрасно.
И, даже, въпреки това, въпреки така.
Че само, когато е опасно,
единствено гони се мрака…от…светлина…

7.04.2017 г. 8.31 ч.            Т.Билчев


понеделник, 1 май 2017 г.

ЗнациБога

                                       

                                                                 Ако не е навсякъде ,ТОЙ е никъде.


                      Притваряйки очи преди да заспя,аз видях рибата.Пъстървата,която ви-

               наги ми се изплъзваше,а и аз сякаш не исках да уловя.Тя беше най-отпред

               на  клинореда,прецеждаше бистрата вода и махаше с хриле. Зад нея бяха на-

              редени в строг ред и иерархия по- малките докато накрая свършваше с тия които

              току що се бяха превърнали от хайвер в  прозрачни  рибки.Във видението,

             което трае не повече от миг,аз се опитвам да ги преброя,защото знам,че това

             ще ми даде спокоен сън.После си казвам,че те нямат определен брой.Ако

            имаха - Бог щеше да ми подскаже/той знае точния брой/ и аз ще се успокоя.

             Уви,Той мълчи. Дали съществува? После търся перките на най-красивата-

            първата.Но тя сякаш е изчезнала от погледа ми.Няма я.Няма кой да ги води

            и те се пръскат.Така те ще бъдат изловени,ще попаднат в мрежите на лоши-

           те хора и ще налапат мръсния въздух ,вместо вода.Това Бог го знае,но нехае.

           Земята е радиоактивно място.Водата е тази която ни спасява,защото е пречис-

           тена от рибите.Те абсорбират отровите,за да живеят хората.Ала хората знаят

          това и се правяг на чукнати.И ловят ли,ловят рибата,за да я изядат.И Бог знае

          това,но си трае.Дали съществува? .Той е вътре в себе си,като рибите и е нався-

          къде.Това означава ли НИКЪДЕ?Ние,людете сме отвън и не го виждаме,защо-

          то виденията ни са кратки като живота,а раждането мъчително и дълго като

          смъртта.Ако съществуваше щеше ли да позволи рибите,моретата,реките,езе-

          рата,Небето и Земята, хората- да не са си на мястото и нямаше ли да знае

         техния точен брой?Бог съществува за да подрежда света,а не да го изправя.


                                                                                               С.М.Аврелиев