събота, 27 май 2017 г.

Вечен живот или безкрайни прераждания?
                          Този проблем ме е вълнувал от малък.И още тогава знаех,че не искам да се пре-

                    раждам.Копнеех за вечност.Там ,където,струваше ми се ,нещата се случват,дори без

                    тяло,а само в дух.Нещото ме влечеше на там,не защото мразех живота или пък ме

                    теглеше смъртта,а защото имах предчувствието/а някога,като малък и знаех/,че са-

                    мо на небето,при Бога,човек може да намери себе си и да се осъществи  Това,за

                    околните бяха невинни,детски мисли,ала за мен бе най-истинската част от живо-

                    та.Съзнанието ми се оголемяваше,добиваше размерите на познание и аз виждах

                    нещата в тяхната цялост и истинност.   На този "свят-земен"/,моята кратка спирка

                  от пътя/, който трябваше да извървя  беше  миг,а вечността,макар да се събираше в

                  "мига" /  в собственото ми неосъзнаване/ в по-голяма част от времето беше

                 безкрайна.Само това можеше да ме успокои.

                   Иначе Тук имаше земя,вода,тъга ,пустота и недовършеност. Дори самата смърт

                   беше недовършена и сляпа.Тя даваше упование,но не и изход. Нещо отдавна

                   преживяно,но напълно  недействително.Недействително по своята същност

                   ,която може да се съпреживее  предврително и да се анихилира,без да си го

                   преживял реално .Стига да имаш въображение.В такива случаи ,то е в повече:


                                                   ЧОВЕК СЪДБА

                                      Преди да вляза в земния живот,

                                     ми бе показаво как ще го изживея:

                                     там имаше страдания и скръб,

                                    мизерия,тегло и тежки грижи.

                                    Порокът щеше да ме улови

                                    и греховете да ме завладеят.

                                    Да ме задавя ярост,после срам,

                                    омраза и високомерна гордост.

                                    Ала видях и радостта на дните

                                    по-хубави от светлина и сън,

                                    без плач и сълзи-

                                    извор на блаженство.

                                    Където само любовта дарява

                                    спасение на хванатия в плът.

                                    Изтръгнал се от мъките, човекът

                                    наз всичко извисява своя дух.

                                    Показаха ми злото и доброто,

                                     пороците ми в пълния им вид,

                                     кървящите им рани ,,светъл ангел

                                     и помоща му  в тежкия ми  път .

                                     Докато гледах бъдещето свое

                                     чух някой да ми казва:

                                     Е,реши! Часът за избор

                                     вече е ударил.

                                     Тогава пак претеглих всичко лошо

                                     И отговорих :Да,

                                      избирам теб!

                                     И тръгнах сам към своята съдба.

                                     Така дойдох на нашата земя,

                                     така навлязох в новия живот.

                                     Не се оплаквам- ако ми тежи-

                                     Защото нероден,сам го ИЗБРАХ!


                                                                Неизвестен автор

                И избрах красотата на скверния живот,където дяволът блудства в радостта

             на краткия живот,само заради това,че Бог ни е дал свободната воля да славо-

               словим красотата на краткото пред очакване на неспирното.Че ни е дал

              от себе си,да творим,живеем и умираме в борба с дявола.Да допуснеш дявола,

               означава да разчлениш времето,да го изгубваш и да грешиш крещейки,но ТУК.

             Бог явно  е имал специални съображения .Да спаси грешните ни души.Спасението

               не е индулгенция,То е пречисване.А дали творчеството е изгубване или намира-

               не е друг въпрос?

                     И така,прераждане или вечен жвот?Аз,разбира се,както казах вече избирам

               второто.Но ако никой не ме пита и науката все повече доказва безбожието на

               света,какво ми остава,освен да стана един от милиардите люде,които приемат не

                щата,такива каквито са.Само,че аз не ща,не искам,не желая .Просто защото на-

               шият земен свят е елипсовидно-кръгъл  и безкраен,но краен в своето зачатие и

              смърт,както е краен и всеки човешки живот.

             Засега никой нищо не ти предлага освен абстрактни постулати и Вечен живот.Дали пък

                истината не е в златното сечение между двете?....Галактиките,Вселените и Черните

                  дупки мълчат.И Господ мълчи.А понякога почти убедено ми нашепват,че отговора

                  е в мълчанието.

                      И точно тогава аз открих,че съм ортодоксален християнин.И мълча тъпо,но

                 верски.

                  Съгласих се със злото на тази свят,да изтърпя всичко,само да ми се даде право

              на въображение /да творя/,за да заслужа Вечния живот.

                 Всички около мен,от детската градина през училище,казарма и до ден днешен

               се опитваха да ми втълпят,че съм ненормален,най-малкото глупак  .Може и така да е

                но аз си бях решил ,че Моята Вечност минава през Творчеството и друга няма.

                На земята няма друта вечност освен тази да твориш/да съ-творяваш/ За това Бог

              беше неопровержим. Той-Бог ни е дал правото да се надяваме,че има и "друго",в което

               ако се усъмниш ставаш пошла твар за заколение: гола безропотна и безсилна.

              В противен случай защо да се раждаме? Уязвимият,подвластен единствено на

              тялото човек е слаб,беззащитен и нещастен.-човека без Бог.Независимо дали е

             в небесата,на земята,никъде или в нас.

                   Забравата идва бързо и си отива,като пролетен дъжд,ала Дон Кихот остава

              вечен.Извън времето и пространството.И е благороден щото си е повярвал.

                 Какъв Бог да търсим ТУК на земята?

                                                                                С.М.Аврелиев