понеделник, 1 май 2017 г.

ЗнациБога

                                       

                                                                 Ако не е навсякъде ,ТОЙ е никъде.


                      Притваряйки очи преди да заспя,аз видях рибата.Пъстървата,която ви-

               наги ми се изплъзваше,а и аз сякаш не исках да уловя.Тя беше най-отпред

               на  клинореда,прецеждаше бистрата вода и махаше с хриле. Зад нея бяха на-

              редени в строг ред и иерархия по- малките докато накрая свършваше с тия които

              току що се бяха превърнали от хайвер в  прозрачни  рибки.Във видението,

             което трае не повече от миг,аз се опитвам да ги преброя,защото знам,че това

             ще ми даде спокоен сън.После си казвам,че те нямат определен брой.Ако

            имаха - Бог щеше да ми подскаже/той знае точния брой/ и аз ще се успокоя.

             Уви,Той мълчи. Дали съществува? После търся перките на най-красивата-

            първата.Но тя сякаш е изчезнала от погледа ми.Няма я.Няма кой да ги води

            и те се пръскат.Така те ще бъдат изловени,ще попаднат в мрежите на лоши-

           те хора и ще налапат мръсния въздух ,вместо вода.Това Бог го знае,но нехае.

           Земята е радиоактивно място.Водата е тази която ни спасява,защото е пречис-

           тена от рибите.Те абсорбират отровите,за да живеят хората.Ала хората знаят

          това и се правяг на чукнати.И ловят ли,ловят рибата,за да я изядат.И Бог знае

          това,но си трае.Дали съществува? .Той е вътре в себе си,като рибите и е нався-

          къде.Това означава ли НИКЪДЕ?Ние,людете сме отвън и не го виждаме,защо-

          то виденията ни са кратки като живота,а раждането мъчително и дълго като

          смъртта.Ако съществуваше щеше ли да позволи рибите,моретата,реките,езе-

          рата,Небето и Земята, хората- да не са си на мястото и нямаше ли да знае

         техния точен брой?Бог съществува за да подрежда света,а не да го изправя.


                                                                                               С.М.Аврелиев