петък, 5 май 2017 г.

Любовта е.....
                           Знам    любовта е: тревогата и облекчението да чуя гласа ти,

                    очакването и споменът ,ужасът да живея и занпред.

                    Любовта е,със своите митологии,с малките си безполезни магии.

                    Има една улица, по която не смея да мина.

                    Вече ме обкръжават Войските,ордите.

                    /Тази стая не съществува,: тя не я е  видяла/

                     Името на една жена ме издава.

                     Боли ме една жена в цялото тяло.

                                                            Х.Л. Борхес