петък, 5 май 2017 г.

Глухарчета
                                                            
787-218

ЧУДО   ОТ   ГЛУХАРЧЕТА


Едно момиче снимаше глухарчета.
Със телефона. В градската градина.
Край него си играеха другарчета.
И куче, някакво, дори премина.

А по телефона, като на икона,
изгаряха глухарчета, пламтяха.
В църквицата близка, сякаш от Амвона,
очите на момичето блестяха.

И стана чудо. Глухарчета горяха
навсякъде във градската градина.
А всички хора се спряха, не вървяха…
И Господ само покрай тях премина…

4.04.2017 г. 10.31 ч.
Русе                         Т.Билчев787-218