неделя, 14 май 2017 г.

Абсурдът най прекия път за окото на нещата
                             Образованието е това,което остава,след като забравим какво

                          сме учили в училище.

                                            Информацията не е знание.

                                                                                  Айнщайн
                   --------------------------------------------------------------------------------------

                              Бях свободомислещ,преди да узная да мисля.

                                                                                  Б.Шоу

                   ----------------------------------------------------------------------------------------

                             Има две нещастия на този свят: Първото е никога да не ти

                        се сбъдват мечтите,а Второто е да се сбъднат.

                                                                                              Б.Шоу
                          ------------------------------------------------------------------

                              Властта винаги привлича хората с нисък морал.

                                                                                              А.Айнщайн

                             ----------------------------------------------------------------------

                            Първият признак,че започваш да разбираш живота е жела-

                           нието да умреш.
                                                                                               Кафка

                      --------------------------------------------------------------------------
                      ................................................................................................................