неделя, 30 април 2017 г.

Живот

                                          "Душата на твореца никога не се задоволява с действителността-така-

                                           ва,каквато е, тя живее с богатствата  на привидностите,скрити зад

                                          нейната недостатъчност."

                                                                                               П.Антов


                           Животът е шега....ама на!...Днес си тук,утре те няма.А какво означава да те има?

                      Голям майтап пада....Лъжа ви.!..и то гадно!...Шега е живота ,но не е достатъчно да

                     го знаеш.Я тръгни да умираш!

                                                                         Почеши се и вече те няма.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   ---------------------------------------------------
                                                          " Играта е тържеството на истинския живот

                                                          над привидния,на битието над бита,,на пре-

                                                          лъстяването над брака,на вечното бягство

                                                         над самодоволната уседналост."

                                                                                                       П.Антов

                              Да пресъздадеш живота си
                             ...........................................................

          Когато приемеш живота си за по-сериозен от изкуството,ти ставаш

          предател.Не защото не обичаш живота,а защото си се оставил на тал-

         вега да те носи и си приел нещата-такива каквито са.Това е малка смърт,

         след ,която няма "друго"...И още,защото,ако се предадеш пред живота,

         колкото и безумен да ти се сттрува,ти не си просто предател,а отнемаш

         най-истинското в себе си-Да ТВОРИШ.Няма стойност живота,ако не

         разбереш,че неговия смисъл е да го преразказваш/пре-създаваш/,"разши-

         ряваш". "Другото",в което живеят "нормалните" хора и им е достатъчно,

         а и те са си самодостатъчни е ИЛЮЗИЯ.. 

               Да предадеш смисъл на нещата,означава не да ги притежаваш,а да

        ги обичаш и правиш свободни.Смислено е например да нахраниш глад-

        но куче,да помечтаеш,без да се спъваш в действителността,да обичаш

        жена,която никога няма да разбере това,да тишаш бос "през цъфналата

        ръж" ,без да те е страх от змии,гущери и лалугери,да съзерцаваш цяла веч-

        ност,без да ти е скучно отварящите се цветя,да убиеш/устно/ един негод-

       ник,и от всичко това да станеш повече ТИ.

                      Сам по себе си живота е празен ,ако не му се предава "принадена

      стойност."
                                                                     С.М.Аврелиев