четвъртък, 30 август 2018 г.

Поет народен


ПОЕТ   НАРОДЕН


Борец за свобода реши рода/та да ме прави.
Но лична. Че от робство искаха да ги избавя.
Но в живота си, когато само роби са били,
от душите им кой ли може да ги освободи?!...

След туй летец, напук на всички, реших да стана.
Да литна с тяло, като птица, над океана.
Но как душата ми, която все е във простора,
ще може с тялото ми, горе, те да си говорят?!

Затуй, поет роден, аз останах си такъв до днес.
Щастие загърбих, слава, почести, успех, прогресс.
И да страдам заедно със мойте братя аз избрах.
Тъй поет народен исках,…мога…И…се назовах…

Оставам си аз, затова, човек най обикновен.
Нае слънцето радващ се и на звездите, всеки ден.
И ако някога някой за любов закопнее,
при мене да дойде. За любов душата ми пее!...

27.08.2018 г. 18.19 ч.
Русе