петък, 19 август 2016 г.

Споменът е живот,а мечтатата вечност

                  Човек никога нищо не научава,той само си припомня-тъй го  е рекъл Платон и

            който иска да се съгласява,който не ще, може само  да мечтае за вечност без спомени.

            А какво друго е ВЕЧНОСТТА,освен паметта ни за прежния живот За това се извинявам

             за не съвсем точното заглавие-ВЕЧНОСТТА Е МЕЧТАТА ПО СПОМЕНА ,който сме

            забравили..Казвам го не за друго,а защото все повече се убеждавам ,че от ден  на ден

           ние все -повече ставаме количество,а  Платон е КАЧЕСТВО . А,между прочем демоса,

             открит, най-вероятно от ,и  с ирония ,пак от Платон, е само патологично състояние

            на духа ,за да освободи ума  на боговете.Е, тук вече прекалих,исках да кажа да освобо-

           ди хората от своите създатели.Да ги еманципира.Но те,така и не пожелали.Защото ги

           дарили не само с мъчително раждане,но и с неотменна смърт.

            Е няма да го овъртам повече. Съвършенството и смъртта са еднои също. Ако има

          вечност в смъртта,ще има съвършенство в живота, което предполага, че И той  е

         ВЕЧЕН . Иначе всички сме нещастни,зависи само кой колко го осъзнава.

            По този повод  прощавам на всичски на този ггрешен свят,които са  съгрешили спря-

        мо мен,а и аз спрямо тях..Защото живота е не само грешен,но и измислен да бъде такъв.

        Разликата е вербална,но фатална Пък и в началото беше СЛОВОТО и после всичко

        останало......НА ВСИ  ГРЕШНИ И БЕЗГРЕШНИ  ЦАРСТВО ИМ ЗЕМНО И НЕБЕСНО!

                АМИН!.


             А всъщност,кой съм аз да прощавам и опрощавам.Нали всинца сме едно.Грешници,

        стига да го узнаем,за да го познаем.

                                                                     Стенли Марк.Аврелиев