петък, 12 август 2016 г.

ПОЛЪХ ОТ СВЕТА НА СВЕТЛИНАТА


91

П О Л Ъ Х   О Т   С В Е Т А   Н А   С В Е Т Л И Н А Т А


Оттук кога си тръгна, наранен,
към светове омайни и незнайни,
недейте сбогом взема си със мен,
а чуйте малките ми земни тайни.

Тук всички идваме за малко, все.
За дълго иска ни се да останем.
Със земното си наше битие
ний вечни искаме и тук да станем.

Във измама цял живот живеем.
Духа ни с власт материята взема.
И за други светове копнеем,
кога неземна обич ни обзема.

Видял на дните суетата тук,
не всеки за небето сила има.
И станал част от земния боклук,
все грешното решение той взима.

Облечете ме в костюм работен
затова, когато ме изпращате.
Стаканът с виното да бъде потен.
А софрата – скромна, що ще плащате.

Че много вино аз дотук изпих.
И през  живота минах с труд достоен.
От вино никога не се опих.
За вас и себе си съм днес спокоен.

Не ме обличайте в доспехи.
Да, зная, че безумен рицар аз бях.
Дочените,  ми сложете, дрехи,
трева, с които, с татко си, косях.
Че християни сме – да има поп.
По-трезвен нека той да е от мене.
Оттука както съм поел „на стоп” –
дано със него някой да ме вземе.

Не лейте сълзи. Но и не пейте.
Постойте тихо. Малко помълчете.
Виното искрящо го разлейте.
И пак по домовете се върнете.

Недейте жали. Тук съм по-добре.
Че със Духа си само двамата сме.
Лошото е дето вино няма.
Любов и светлина тук има. Има!...

13.08.2015 г. 11.55 ч.
Русе                    Т. Билчев