петък, 5 август 2016 г.

Да гониш ПОКИМОНИ...

                       Е, винаги съм  знаел,че живеем в абсурден свят,но до такава степен на

                   масово оглупяване не съм си представял.Дали пък не е все пак  скука,пресищане

                   или просто отмъщение към света на "реалното"-не знам. Но съм убеден че

                   така се раждат масовите психози,така се раждат примерно религии,фашизъм,

                   комунизъм,а и псевдо-национализъм.Човешкото въображение е маниполеруемо,

                  особено когато е преситено,невиждащо нищо пред себе си,нищо смислено в

                   реалния живот,което да си заслужава и то тръгва по пътя на най-малкото съпро-

                  тивление-забавлявайки се с игри граничещи между живота и илюзията,между вир

                  туалното и реалното,за да се забравят.И дори много често да забравят,че са живи.

                 И тогава те стават плячка в ръцете на маниполаторите.Които правят милиарди

                 а своите "Подчинени"  в лесна плячка,от която могат да направят всичко-от фанатик

                 през крадец,наркоман,та дори и масов убиец.

                    Pokemon GO-Нещо като зомби, апокалипсис...,но не съвсем...А може би покемон

                 вирус спуснат от космоса или злите сили на тази земя?  Нито едното нито другото.

                 Каква е разликата между това да ядеш мозъци или покемони? Както всичко в

                 живота,това е начин да пилееш времето си,но,навярно и инструмент.Ако се нау-

                 чите как да го ползвате може да бъде полезен.Ако ли не,може да си навредите.

                 Но не се сърдете на тези които са го измислили или на собсвените си деца,а

              на себе си,че сте фатално изостанали или не сте запълнили живота им със смисъл,

              а с "празнота". Та,ако не разбирате играта,не я отхвърляйте.Тя има собствен/ и то не

               масов,а строго индивидуален/ живот.

                  Технологиите и хората се развиват толкова бързо,че току виж открили нов свят-

             виртоално-реален или реално -виртуален. Кой знае кой е по-истински?

              Покимони е символ на времето,в което май никой не иска  да живее. Но замести-

             телите на живота, много често се превръщат в "нищо". Така казват за  края на импе-

             риите,народите и времената. Дано не съм прав.

                                                                                              С.Марк. Аврелиев