сряда, 3 август 2016 г.

Булото на Майя

                    Всичко след Платон е  тавтология във философията на тема " Земята е архетип

              на небето" Знаел е много за живота и смъртта,тъй като е познавал и небето и зе-

              мята,ала дискретно не ни е открил  най-важното,за  да не ни плаши.

                 Когато разберем що е смърт,навярно ще разберем и що е живот. Но май за

              нас е по-добре Платон да ни пази от Амвона си в небето и да не знаем много,много...

               А ние-Людете,все повече и повече затъваме под "булото на Майя",оградени и

              ограбени от вещи,страсти, алчност, егоизъм и омрази. И рядко разбираме,

              или не искаме да си признаем,че живота е "грешка в Системата". А може би

              ако си признаем трябва един ден масово да се самоубием, за да се "трансфе-

              рираме" в отвъдното."Блажени нисшите духом тяхно е Царството небесно".

              Отивайки при Господа заедно ще си "спомняме" и "пресмиваме" над жалките

              ни опити  да "знаем" докато сме живи.Всичко е част от загадъчната песен

             между смъртта и живота., които понякога се сплитат в бясна  любовна игра.

              Но,засега,ще умираме по отделно, ако не ни самоубият вкупом сатрапите-

              политико-бандити, които владеят света и Системата.

                                                                                Стенли Марк.Аврелиев