вторник, 11 август 2015 г.

Как СИСТЕМАТА/ еснафа политикон/ убива човека
                         Всички се надпреварваха да дават акъл.Ала най-противен ми беше един

           стар поп,който не беше влизал до сега  в кръчма.Викаше,за да го чуят всички,че

          Господ ще го накаже. Не издържах и аз и го питам: За какво бе килимявка,защо ще

         го съди Господ? Че човека няма какво да яде,а такива мазни търбуси като теб се

        пълнят от людското нещастие.Щото вече няма кой да се ражда,само мрем.И се

        обръщам към престъпника:" Не,не съжалявай Лазе,точно така е трябвало да напра-

        виш.Хич не ги слушай тия "добряци"" !   .Ами защо не  се бил  обадил, всеки щял да му

       даде.Глупости на търкалета...Като се преобърне колата спонсори много...

          А Лазе мълчи.Мълчи тъпо и смирено.Всъщност не знам дали съжалява,но усе-

      щам някаква глуха омраза как пъпли в него.Този човек никого не бе мразил,,напро-

     тив,помагаше им докато можеше.А тези,дето сега искаха да му "помагат", до вчера

    го плюеха и ето какво направиха от него.Най-много го мразеше кмета Цвятко,щото не ис-

   каше да членува в БСП-то,а още повече активиста на ГЕРБ-Съчмеза,защото никога

  не искаше да гласува".Кряката" потриваше ръце,щото утре клюката ще върви хептен

  добре. Габарът,излязал от нерви,изцеди през зъби,че нямало кой теб/тоест мен да

  набие/ щото съм го защитавал.

    А престъпника се. казваше  Лазе Лазев.Бе изпратен тук по разпределение, като

 фелдшер.Отначало всички му се доверяваха и уважаваха,докато в един момент

 селската управа не реши да го уволни,за да назначи една  пачавра, която не знам

какво бе учила,но само не и за медик.И тогава се обърнаха.Селяните.Щото ако не си

с кмета значи си враг.

    Бяха настанали времената на "промените" и Лазе не можа да си намери работа.

  Започна да пие,но не стана пияница.Искам да кажа "истинска",щото никога не се

  напиваше.Цереше пак бабичките и старците,но пари не вземаше.Само каквото му

  дадяха за ядене.

    След време се разведе с жена си." По идеолого-икономически причини"-пишело

  в бракоразводния  акт.Остана сам,с детето си,щото оная избяга някъде по "Острови-

 те"

    За да изхрани и изучи сина си Лазе тръгна с дърварите по горите.Докато все още

  бе силен и здрав-издържа,но не след много време частника го уволни "щото не мо-

  же да направи кубиците".

      И така,бай Лазе изпадна в пълна немилост. Три дни стоя гладен и мисли,мисли,

 мисли,докато взе решението...И го направи!  Така "СИСТЕМАТА" в една сбъркана

 държава превръща обикновения човек в престъпник. И то какъв "престъпник"?...

    Счупи стъклото на селския магазин,взе пет кутии цигари,погледна към хляба

 и колбасите,но не ги пипна ...и си тръгна.Не взе и пари.

    Върна се вкъщи и запуши цигара след цигара.Като се напуши се качи на тавана

 и взе револвера на дядо си.Опъна чатлака и миг преди да стреля се почувства щастлив.