сряда, 11 февруари 2015 г.

СВЕТЪТ СЕ ПОВТАРЯ
                         Тя имаше зелени-смразяващо отровни очи.И го обичаше.Казваше се Пенелопа.

                    Той бе Одисей-търсещия своята невъзможна любов.Не искаше да и изневерява,

                    но го стори в съня си с хетерата Тракийка/ не бе имал жена 10 години/.

                       Пенелопа му прости,но той не успя да си прости и отиде в планината.След

                  още десет години,той вече не само себе си ненавиждаше,но и целия земен род.

                  Заживя със зверовете и скоро забрави за древните си корени,че е едновременно

                  Одисей,Ахил ,Орфей и Омир.Живееше в митове и легенди,които разказваше на

                 птиците и всички живи твари.Те му вярваха,защото бяха по-истински от всеки

                 видим свят.

                     Сила му даваше само паметта/ дълбоко стаена в гънките на мозъка му/,че и

               древните са знаели,че живеят в огледалото на илюзиите и именно за това са били

               страстни любовници,но и безстрашни войни,умиращи с достойнство.

                   Веднъж птиците му донесоха вестта,че човечеството е заплашено от изтребле-

               ние-от Трета световна война.И той също им повярва .Реши/не в съня си/,че трябва да

               убие сатрапа-тиранин-П,за да спаси хората/които не-навиждаше/. Той не бе луд.-

                        И ГО НАПРАВИ. Одисей го поздрави,а Ахил му подари копието си.Омир

            му обеща безсмъртие,а Орфей да го възпее.

                -  Ужасно е да си обречен на плътта,която няма да те последва и ще те предаде-

            казал му оня.Всичко е само тук -на земята и  няма.нищо друго..Тогава той забил с ярост              
             копието в сърцето му. Малко преди да издъхне тиранинът-,той зърнал  в очите му      

           пламъка на любовта на целия свят към него.

                         Нашият човек не се разколебал и не съжалил.Може би бе спасил "митът          човечество", но дали бе успял да спаси себе си?Върнал се отново при своите легенди и митове, при своя  Одисей и неговата Пенелопа.И тогава изпитал откровение-"Без войни чо-

            вечеството не може,ала  без усмивката на Пенелопа светът е нищо.

            Грешното човечество обича убийците си,заради измисленото от  тях  земно безсмъртие

            ,но повече от всичко обича своя спасител,който го ненавижда. с любов".