понеделник, 4 май 2015 г.

ОТКРОВЕНИЕ В БЕЗСМЪРТИЕ                      Защо убиват или се самоубива Ботев ли? Ами много просто- защото рано

             е осъзнал,че всичко в този свят е лъжа.А той е бил чувствителен човек и е ре-

             шил,че така не бива и не трябва да се живее.А още е бил и силен и е направил своя

            избор.Междупрочем недостойно е да говорим за Ботев,а и за всеки човешки

            избор/за които можем само да гадаем/,ала достойно ли е да не ни занимава акта

           на едно героическо решение-избирайки живота или смъртта.И тука трябва да сме

          безкрайно честни и безкомпромисни със себе си за да се докоснем до Гордиевия възел

          който се разсича с един удар за да остане човек във ВЕЧНОСТТА или да се влачи по

         корем по грешната земя и да му отнемат живота миг след миг.

           Предполагам,че един въпрос,основно е  терзаел Ботев и той го е носил пос-

         тоянно в себе си,тъй както Хамлет е носил съдбата си в "море от мъки":

         :Кой свят обитаваме?-на парите и лъжата или на духа и истината? И другия,:кой-

          то си задаваме ние: Сбъркано същество ли е човека-и дали това не се дължи на

         прекалено дългите му черва и черната злъчка , за да бъде "Образ и Подобие."? Всичко в

         този свят е недоизказано и недовършено.А може би това е замисъла на Твореца-да

          остави    нещо и за нас,да ни направи съавтори/ сътворци/ на грешното царство.Не е

        изключение,човек да прозре,че нищо в този свят не е

       самодостатъчно,че всяка вещ и твар и Ботев имат зад себе си нещо друго,друга вещ,

      друга твар и друг Ботев.Това ,разбира се ние не приемаме ,но знаем интуитивно,че

      това е истинската същност на нещата. То е тайната,която ни се изплъзва.Дълбината.

      И това навярно е БОГ? Това е думата,която съумял да измисли човека за изплъзващото

     му се битие. И трябва да признаем-можем да отричаме Бога,но само когато не ни трябва,

    на повърхността.Но не и в глъбините на смисъла.

            Обаче! Рано или късно/по-добре късно/ осъзнаваме,че нашия свят/на земляните/,

      е основан върху неправдата и злото.С всеки ден тази истина излиза все по-наяве и

     по-отчетливо.Светът на човеците не може да се справи със себе си.Стивън Хокинг

     ни предупреждава ,че ако не намерим други планети за живеене човечеството ня-

     ма да дочака третото хилядолетие.По-склонни сме да мислим,че не планетата земя

     няма да ни стигне,а че пътя по който се движим е погрешен.Не може човешкия живот

     да е заложник на парите,властта и безумието на задколисия  и Системи.Не може и

    и не би трябвало човеците да се самоунищожават не само физически,а и най-вече

    вербално и духовно.Хората се мразят за това,че са слаби,гневливи и неуверени.Сами

    и малки пред извечната пустота на неизвестността.Хората се страхуват за това,което

   ги чака утре,а не след петдесет,сто или хиляда години./ и правилно/.Но не и за Ботев,

  който е знаел,че душата му е вечна и безсмъртна и там тя иска да живее. Всичко

  тленно, а  значи не истинско го е отвращавало и гнетяло.И понеже още приживе е

  бил във вечността,но все пак е бил и човек,той решава да остави паметта си и във

  времето/като вина за това че е пребивавал в греха двадесет и осем години/.За него

  това е било повече от вечност.Защото какво по -страшно от това да живееш като роб,

  а да си най -свободния човек на света?

    Всички сме роби-бедни,богати,царе и плебеи-затова може би толкова настойчиво

   търсим любовта,търсим я там където я има и няма,там където ще ни"хвани" или там където

   си я внушим. защото тя се явява веднъж,дваж в човешкия живот,за да бъде след

  малко унищожена от омразата и.злото.А то е вестдесъщо и неунищожимо.И се питаме

  тогава,защо все пак продължаваме да съществуваме в безумието на този кофти из-

  мислен свят? Може би поради това,че нямаме идея какво да правим със себе си/за

 разлика от Ботев/ след като сме се пръкнали на този свят.А може би,поради това,че

 малко от хората ги е еня що живеят,а ги интересува това да са наядени,напити,обле-

 чени-та значи щастливи.За тях смъртта е нещо лошо,но и спасение,а не перспекти-

 ва за друг живот ,в който те не вярват,а и не искат да повярват,за да могат да изцедят

 до капка тукашния,настоящия,единствено реален свят.А другия живот е живота в ДУХА

в който Ботев е пребивавал,заобиколен от хора от първия род.Тях и да искаш да ги спа-

 сиш няма да те разберат и ще те предадат.За това трудно ще излезем някога от царство-

 то на Лукавия.И не се променяме,а се повтаряме в грешките-избиваме се,предаваме се

 и самоизяждаме,докато на тази земя Българска остане само един Луцифер , бродещ

 дух, да чака да дойдат други души за "изпиване".

   Никой не ни принуждава да признаем БОГА,но нали в това е залогът да станем по-

 добри. Бог се въплащава само в този  който търси. И понякога му открива булото,

 за да го направи за миг щастлив, а после стократно нещастен. Казахме го вече: Чо-

 векът е трудно и заплетено същество. Казват му,че трябва да спаси душата си,ала

 то не вярва,докато не му я вземат. Всичко е привидно преди да заживее в ДУХА.

 Затова единственото спасение на този свят/което Ботев е знаел/е творчеството.

 Ала и то може да бъде "спасено" само "след времето". Когато нещата започнат да

 се "СЛУЧВАТ". Паметта ни лъже,защото е заровена във времето.В момента усещаме

 това, което в следващия миг ни е чуждо. Чужди сме в самите себе си преди да осъз-

 наем,че ни "няма". Във времето ние сме "НИКОЙ". Остава ни да живеем в  себе си.

 И може би това е мъдростта на живота ни.Преди да отидем където трябва.При Бо-

 тева....