петък, 27 ноември 2015 г.

САМОТЕН СЪМ ЗАЩОТО СЪМ ВЕЧЕН

                              Това са едни от последните думи на У.Блейк.

                       Живеейки във времето ние изпитваме само несъщесвени чувства

                       и погнуса,че сме тук и сега,вклещени в прангите на безсмислието.

                      В един момент разбираш,че този свят е лишен от минало,настояще и

                      бъдаще.И сънищата ти остават безцветни и безпаметни.И си казваш

                      това е края. Ала миг подир това/след хиляда години/ си казваш,че

                      живота има много краища...Сянката на БИТИЕТО ГОРЕ,а после и

                      самотата на обречения на безнадеждност....Която в края на краищата е

                      по силна от надеждата/която е само дума от ТОЗИ  СВЯТ/.

                         И защо ли всичко става така неочаквано и ненавреме,преди да

                      осъзнаеш,че само АДАМ се е родил на този свят.И ,че всичко след

                       него е само тавтология,статистика и повторно раждане.Умножаване

                       на "изпуснатото време",на калкулация на рода,за сметка на вечност-

                       та.

                          Защото кой друг човек,освен Адам е съзерцавал необятния залез?

.                     И кой може да се преклони пред красотата му?

                         Само един човек е коленичил и копнеел да се слее /върне/ при БОГА.

                         Само един човек е бил способен да обича,преди да бъде предаден-и

                         това сме всички ние.

                        И само един човек е изпитал страх да е "ЖИВЯН".


                         И само той се е родил на този свят....за да го свърши...

                        Само един човек е сънувал,че е живян,преди да е живял.


                               Това е ТОЙ-ВСИЧКИ и НИКОЙ.Първия и последния АДАМ.

                           Другите сме приели само тялото му,но не и душата му.До нея

                           ще се домогваме докато свят светува...АМИН.