събота, 24 декември 2016 г.

Биволско око679-110

Б И В О Л С К О   О К О


Едно око изцъклено,
прозрачно, сякаш стъклено,
ме гледаше от биволска глава.
А аз се питах що ли е това.

Жив бе биволът, пасеше.
А окото му блестеше.
За миг замислих се и го разбрах.
През туй око ме гледа Бог!...Видях!...

25.11.2016 г. 14.41 ч.
Русе
Тодор Билчев