сряда, 18 януари 2017 г.

Мисли на М. Жванецки и други мислители
                                      Без мозък се живее не само по-леко,но и по-колективно.Здравето

                           е по-крепко-само дето животът е по-кратък.
                        --------------------------------------

                            Как се живее в Русия:

                          -Понякога пият от нямане какво да правят,

                         -понякога извършват нещо от нямане какво да пият,

                         -често умират от нямане какво да правят и какво да пият.

                -------------------------------------------------------

                         -Свободата ни е бардак.Мечтата ни е -да има ред в бардака.

                        Няма кой знае каква разлика,но някой я долавят.

                       ------------------------------------------------------------


                      Позицията на нашия чиновник бих определил така:без мен не можете,

                     а с мен нищо няма да постигнете./ Отнася се абсолютно за  българската

                    бюрокрация,която от завист гледа да спъне всяка идея,всяко намерение

                    за добро начинание./ Забележката в скоби е моя..

                                                                                                 
                                                                                                     Жванецки

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     В този свят,който,духовно погледнато, е на равнището на формите,рано

               или късно всичко се "проваля"-всеки цикличен разцвет е водел до цикличен

               упадък.Формите са непостоянни.В този смисъл щастието и нещастието са

               едно и също нещо.Само илюзията на времето ги разграничава.

                                     ----------------------


                    Наблюдавайте едно растение или животно и ще видите какво значи

             "приемане",интеграция,какво значи да си цялостен,реален-да бъдеш.Ще

              видите нещо удивително просто-как се живее и умира и как от живее-

              нето и умирането не се "прави проблем."

                                      ---------------------------------------

                               Живот наш.Смърт наша.Нека пребъдем в болката и

                               да спасим душите си.

                                                                            Мое във връзка с горното.

                     --------------------------------------..................................................................


                Битието е не само отвън,но и дълбоко вътре. Вие може да го познаете

               само когато съзнанието ви е неподвижно,когато вниманието ви е изцяло

               и интензивно в СЕГА.Битието може да се усети,но то никога  няма да е

               разбрано ментално.
                                 ---------------------------------


                  Началото на свободата идва с разбирането,че ние не сме обект на ни-

              чие притежание.

                   ----------------------------

               Да не можеш да спреш да мислиш е истинско страдание,но ние не го

             проумяваме,тъй като всички сме еднакво страдащи и възприемаме това

            като норма.

                                                                                         Екхарт Толе

--------------------------------------------------------------------------------------------------------                         Защо вземаме н а сериозно жалкия си животец? Никой не ни

                  познава ,нито в социален,нито в екзистенциален план.Най-често

                  сме другото на това,което виждат в нас.Първо омръзва,а второ,не

                 е честно да се живее "един" живот.

                                   ---------------------

                       Влюбен съм във водата-по рождение.В реките,езерата,моретата.

                 Изгубя ли и тази любов ще се удавя.С удоволствие. Сега съм седем-

                 десет процента,тогава ще бъда сто процента вода.Водата поглъща

                тези,които я обичат.Защото и тя обича тях.

                                            ------------------------------

                     Животът ни минава като на филм.Може страшно да ти харесва,

                но ти не си вътре.

                                         -----------------------------

                          Утре правя 40 години.Хубава възраст за всеки жив човек.Ала

                аз се чувствам по-умрял от всички мъртъвци.И все пак не губя надеж-

               да да Възкръсна в плът.Дали пък не съм умрял преди 40 дни и сега

               ми готвят помен. Има нещо вълнуващо да не знаеш на кой свят си.
                             --------------------------------

                                                                           С.М.Аврелиев                                                                                                 
                     


              -----------------------------------------------------------------------------------