петък, 20 януари 2017 г.

Снежен звездопад

                                       
СНЕЖЕН   ЗВЕЗДОПАД


Сняг затрупа планината.
Падна той и над полята.
А под ледена завивка,
цяла е земя в почивка.

Чисто, светло, тихо, бяло.
Сякаш времето е спряло.
А от близката горичка,
чудна, чурулика, птичка.

Снежната царица, ето,
в съня идва на детето.
А елените с шейната
пак препускат над земята.

Сняг жадуваща, душата
литна с него в небесата.
А от заснежени клони
падат звезди!...Милиони!...

                                                                             Тодор БИЛЧЕВ - РусеСТРУЙЧИЦА   ЛЮБОВ


Глътка нежност и любов
в тънка ивица струи.
А червен, рубинен зов
през кристал искрящ блести.

За любов душа копней.
За глътка дълговечна.
Песен за любов се лей...
от струйка скоротечна.

А когато изтече
на струйки любовта ми,
светлина ще потече...
Ще зазвънят камбани!...

                                                            Тодор БИЛЧЕВ - Русе