сряда, 25 април 2018 г.

Разговор със смъртта                                                          Най-сигурният път към безсмъртието е смъртта.

                                                                                                                          М.А.
                                                         По бръснача на самотата има само едно спасение.

                                                        И то е невидение.

                                                                                                                   П.Б.Шели
                               
                                                        Стига да поискам нещо,то умира.Ала съдбата ми

                                                        няма силата да поразява нещата.

                                                                                                              Ф.Песоа                                  Смъртта облагородява,облича в незнайни премени безсмисленото,

                 жалко тяло.Защото там лежи свободен човек,макар да не е искал свободата.За-

                 щото там не лежи роб,макар и с плач да е изгубил робството си.Както някой

                цар,чийто най-голям блясък е царската му титла,като човек може да е смешен,

                но като цар е по-висш,така и мъртвецът може да е неугледен,но е по-висш,за-

                щото смъртта го е направила свободен.

                                                                                       Ф.Песоа


                        Свободен си,ако можеш да се откъснеш от хората и не те при-

          нуждава да ги търсиш паричната нужда,или стадното чувство,любовта или

         славата или пък любопитството,които в тишина и усамотение не могат да

         се подхранват.Не ти ли е възможно да живееш сам,родил си се роб.


             Най-голямото величие на човека е да се роди СВОБОДЕН.То прави

         скромния отшелник по-велик от царете,дори от боговете,самодостатъчни

        заради силата,а не заради презрението към нея.

                                                                                        Ф.Песоа       
                                       --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
                               Той беше монах.Обрекъл се беше на Бога още от малък,защото

       усещаше присъствието МУ в себе си и във всичко наоколо.

     Чувстваше се щастлив в божиите ръце и се бе отдал изцяло на неговата милост.

      Остаря щастлив ,опознавайки себе си и БОГА.

        Когато се изкачи на любимия си хълм над манастира,внезапно го заболя

    стомаха,изтръпнаха му ръцете и той почувства "Нейното присъствие"

Беше излишно докторите да му казват,че му остават броени дни. И макар

да се беше срещал много пъти с "нея",макар да я познаваше "отвътре",сега

му се стори,че я гледа "отвън".Да гледаш на себе си отвън-помисли той-е

по страшно от самата смърт.И той видя гроба си.Гледаше отдолу нагоре.

Безпомощен и жалък.Чувстваше как Бога,който живее в него му се изплъз-

ва и се отваря пустота.Пустотата на "Нищото"Светът,който се обладаваше

от Бога се събра в една черна дупка. Нямаше надежда, имаше лопати и буци

пръст..Страхът му се съсредочи в това "как ще диша".Дали ще му разрешат?

Глътката въздух му се стори по-ценна от всички небеса.

    Това ли бе Вечността за която бе копнял и живял? Толкова близка,осезае-

ма и изгубена.

    Почувства се голо,безсмисленно тленно тяло оставено на произвола на съдбата.

   Съдбата ,в която нямаше нито Ангели,нито дяволи.Единсвено и само той.Го-

  ла ,безформена плът- жива,но по-мъртва от мъртвата,защото все още

съзнава..А съзнава,че е "никой",Няма "никой" и всичко е "НИЩО".А  най-страшното,

живота му бе пропилян,"че БОГ е навсякъде."А сега е "никъде".

 Прекръсти се,съжалявайки, за своите сквернословни мисли.

      Страхът го обземаше отвсякъде и понеже нямаше с кого да говори той и се до-

вери и заговори с "НЕЯ".

-Та ти си значи,"Ваше величество смърт"-Опита се да бъде иронично-духовит той.

-Нали не те беше страх и ме ненавиждаше-отвърна му тя.

 -Никога не ме е било страх от теб,но сега ме отвращаваш и се чувствам изоставен.

-Не си изоставен.Аз съм с теб и твоя.Нали знаеш,че ако не преминеш през мен не

ще се сдобиеш с Вечност.Ти живееше в нея,дори и във времето,а после ме забрави.

Това е вашия грях,забравата,ала и времето няма друга функция освен да унижава

и следи.Грехът е СЛЕДА в очовечването.Нямаш ли чувство за вина,ти си червей.

Ала и той знае как да умира/без трагедии и разпятия/.Просто се умножава до доста-

тъчност.Това познание ли е? Или превъзмогване?

-Много си бъбрива Смърт.Давай по същесво.Или ме вземай или ме мъчи-Аз съм ти

в лапите,а ти си безкруполна и зла кучка.И да ме вземеш няма да ти се предам.                                                             
  -Не просто страх,а космически страх-рече тя-това си ти сега-пък се и хилеше ня-

как нагло,уж безлично,а ихидно-Никой,дори измислени философи като теб не се

познават преди да се срещнат с мен.Помисли си по-дълбоко-Не съм ли вашата

надежда в един самотен и несправедлив свят.Надеждата във вашия свят е само

илюзия,а аз съм краят на ново начало.Ако ме нямаше мен всички бихте изгинали

на секундата.Аз съм тази която върти земята.Спре ли за миг и всички сте разтова-

рени.Това ли би желал,слуга на БОГА? Е ,все пак добре,че е за малко присъстви-

ето ви тук-продължаваше да се хихика ТЯ,-а той все повече се отвращаваше от сме-

ха и ,а душата го напускаше.

   И тогава получи прозрение: Видя как всички хора,отровени от химия и безнадежд-

ност по целия свят се мятат като "риби на сухо",усети болката им да отварят уста

за последна глътка въздух.

   "Това било то живота-глътка въздух-вопъл....вопъл за спасение...Къде е то?

Монаха беше избързал или закъснял.Така както всичко се случва на тази земя.

Никога не идваме на време,а си отиваме когато нетрябва.

-За това ли ме изостави Боже-рече кръстейки се той- без онова чувство,което бе

изпитвал винаги при кръстния знак.

-Не,не Бог е виновен-рече "ТЯ"-чула воплите му.Прекалено много искаше от

него,макар да беше праведен.

-Хайде,поне ти не ми философствай-изхлипа той-.Вземай ме и да се свършва.

-Е, това не го решавам Аз-рече Тя-Това е проблем между теб и Господ.Нали

беше монах,та значи си част от НЕГО.

-Всички сме част от НЕГО-ядоса се той -и едва не и се нахвърли.

 А на нея смехът и се превърна в цвилене от удоволствие.Кой и бе

дал правото на надмощие и да решава съдби.Да бъде последна инстанция?

Нима над БОГ има друг или равен с Него.Не е възможно....

-На всички така им се струва,докато дойда,а после се отпускат-изрече го

като на себе си и леко се отдалечи.

    Това не вдъхна кураж на монаха,напротив раздразни го и окуражи да и се

противопостави.

-От къде това чувство за хумор,ненаситна паст-Не ти ли омръзва да си

зло? С какво се храниш? С нашите трупове?Души?

  -Умен си,но си жалък-продължаваше с пискливия кикот на вестдесъщност ТЯ.

Другите знаят какво ги чака,но в невидението и страха запазват вярата си.

Ти я изгуби.И смирението ти е било фалшиво.

   - Поне да беше взела  разума ми,преди да отнесеш душата ми-рече той-

да не слушам твоите сквернословия.

   -Разумът ти ще остане тук.Ще пренеса само душата ти,тя ми трябва.

  -И за какво ти е? За какво ти е потрябвала?Какво ще правиш с нея?

   -Ще ти кажа-и тя сниши глас-Защото си ми симпатичен.Не за друго,

  а защото обичаш БОГА,толкова,колкото и мен.Та значи можеш да

 ни изневериш.-чуваш ли човече,ти си Мой,преди да те предам на

него.А душата ти ще занеса при теб,за да я откриеш "отново пътя".

  -Как при мен,какви ги дрънкаш ,вещице?.Аз съм тук,макар че скоро

  ще умра.

 -Всички ще умрете,щом сте се родили,но не го помните докато сте

живи.Ти...ти за разлика от другите знаеше какво искаш,кого гониш и къде оти-

ваш.Ти се шегуваше с живота,но си вярваше.Страх! Май че и това

е превземка.Ако те беше страх ти знаеше какво да направиш.И зато-

ва се размина със собствения си живот.Когато реша ще те върна да

го поправиш.

-Не,не ти, БОГ е този който решава.Дано не си негова приумица да

ни пази от злото.

-И ти не си въплащение на Доброто-рече Смъртта-,ала ти ми трябваш

защото умееш да страдаш.И "ОТТАТЪК" ще страдаш и търсиш,но за

разлика от тук,ти и ще "НАМИРАШ." А това е още по страшно.Хай-

де сега се помоли на Твоя Бог и да свършваме.Изморих се с теб.

   Сега той,на свой ред се изсмя гръмогласно.

  -Не се хили,нещастни човече,животът свършва с мен,ала страданието е

 Вечно.То е вашето спасение.И аз като част от него...

     Остра болка сряза гърдите му и той пое последната си глътка въздух.

       СПАСЕНИЕ...

                                                                 С.М.Аврелиев