сряда, 6 август 2014 г.

ОБРАТНО ВИЖДАНЕ                                                 Лежиш на дъното на океана

                                                съзерцаваш гънещите се вълни-

                                                прозирна яснота на тъмен свят

                                                и риби всякакви,

                                                пронизани от светлина.

                                                Светлина,която те пресова в белег-

                                                в символ на изчезващия рибен свят.

                                                          МЯРКАТ СЕ И КОСТЕНУРКИ. 


                                     -------------------

                                                 Навсякъде,

                                                дори навън се стеле мъгла,

                                                примесена с петна от пустота.

                                      А по-добре би било примерно така:

                                                В пустотата се е стаила мъгла,.

                                                     но не го чувствам

                                       Как да насиля:

                                               улиците,дъветата и хората

                                               са напукани от пустота

                                      Кой ще ми повярва,че не лъжа?

                                                И има ли смисъл?....

                                       Когато улиците,дърветата и хората

                                               са неосъществими от напукана самота

                                      -също като мечтите ни...     
                                           ---------


                                        В зеленото на гората

                                       на зазоряване и привечер

                                      пеят хиляди славеи.

                           Скворецът се обажда с пиууу от подземята-

                                     няма го!?

                                   Кратко е царството на живота,

                                   остава тъгата в пронизващото

                          пиууу... на сквореца.