сряда, 5 октомври 2016 г.

Измамен сън


И З М А М Е Н   С Ъ Н / Н А Я В Е   С Ъ Н


За последната гара
със влака пътувам.
Все с надеждата стара,
че още сънувам

как тръгвам от първата
и вечно пътувам,
но скъсал вървата.
Вече не сънувам.

Но още във влака съм.
Гарата няма я.
Пак ли наяве съм в сън?
Всичко измама е.

Че толкова последни
гари бяха първи.
Където да погледнеш,
все нещо не върви…

25.08.2016 г. 17.51 ч. – Самуил – влак Варна - Русе

                                             Т.Билчев