неделя, 9 октомври 2016 г.

Смисълът на живота е никакъв,ако и в най-дребното не твориш.
                   Или най-малко така се отнасяш към него/ Живота/ Л.Ф. Селен твърди,че:.

          "Ако няма сърцето ти в болтчето,което завиваш ,или към ягодите,коите береш,

          ти никога не ще намериш себе си ,тоест смисъла на това защо си пратен на този свят".

             Съдбата,навярно ни е написана на Небето,още преди да се родим,но  пръкнем

         ли се на "Този свят",гледаме всячески да И изневерим. Просто защото не сме довол-

         ни от нея.Богати и бедни,щастливи или нещастни,много малко са тези,които в края на

         живота си биха казали:" Аз съм доволен от съдбата си. Аз бях щастлив."А и щастие-

         ето е такова едно чудо,което трудно се споделя и улавя.Във всеки миг от живота

        на човека то е нещо различно.И трудно обобщимо.За това нека не се вглеждаме

        драматично в миналото си,а да търсим пълнотата на миговете,които са сега.Под

        творчество, аз разбирам пълноценност на живеенето.Не да " изцеждаш" живота,

       а да храниш духа си с Нещата които обичаш и те карат да се забравяш в тях.

        Именно поради това мисля ,че ние не сме хаотични атоми в химията на "безу

         мието",и точно поради това имаме някакво предназначение/ и някой ден може да ни

          се случи/ .Да усетим Бога в себе си.Изпитвал съм го не веднъж,особено в детството

          но след това бързо се загубва.Да загубиш "Бога в себе си",означава,че ти си изгубил и

          себе си.Ужасно е.Но нали господ ни е пратил на тази земя за да се открием,за да

         намерим него,а после можем да се преоткриваме до  безкрай.В СЪ -творяване с Него,

         а и  сами ПРЕ-творявайки се.Стигне ли някога до тази фаза човечеството сигурно

         с право ще може да се нарече щасливо.Уви,не вярвам ,но се надявам.

          С творчеството си ние надмогваме себе си,собсвената нисша  природа.И може би,

        това е същесвен  аргумент за да се превръщаме   в "човеци"/от време на време/.

           Та ето какво казва по този повод Фридрих Ницсше:  "Аз обичам този,който иска да

         твори  надмогвайки себе си и така погива". Това е апологията на героическото

         съзнание,надмогнало земното,но и най-вече надмогнало себе си ,отчаянието и

         безсмислието на този свят и  оставайки му единсвения изход да ТВОРИ.

        За да не сме все пак не само поданици  на тази земя/по неведоми обстоятелства/човек

        трябва ако не на всяка цена щастливо,то да изживее достойно своя живот. А за да е

         такъв е необходимо много малко и ужасно трудно:Да се лиши от илюзиите си и

        да даде път на свободата.Свободата е "надмогване" .Надмогване на собственото его.
 
           Иначе всичко е затворено в къщичката на черепа ни и най-често там остава,

       докато се разделим с навиците, илюзиите,представите си и се сбогуваме с този

       свят.Тука пак сгрещих и излъгах,има само нива на илюзии,нива на познание и нива

       на на допир с  Бога.И все пак нека се опитаме да обективирамете тези нива,иначе ще

       останем самотни и заключени в себе си. Колкото и да си въобразяваме,това не е

       Тврорчество.
     
                                                                                     С. Марк Аврелиев