вторник, 8 август 2017 г.

Резовска река
                                                

КРАЙ   РЕЗОВСКА   РЕКА


Кафяв бодил над Резовска река
стърчи като отрязана ръка.
Две, пред него, знамена се веят.
Две страни една река разделя.

Но забучи ли бурното море
и реката мъничка залее,
изчезват граници и светове –
от Вселената Земята част е!...

                                                                           Тодор Билчев - Русе