събота, 6 октомври 2018 г.

Когато си тръгват поетите
                                    Когато прокарам ръка през лицето ти

                                                              имам нужда от милост.

                                    Преди да изречеш тайната дума,

                                                      ти ме премазваш със своята неизреченост.

                                    Взра ли се в живота си,

                                                      той вече не е той.

                                    Това означава,че има някъде закон,

                                                       за нещата и тяхната безсмисленост.
                               ----------------------------------------------------------------


                                                  СЯНКА

                       Ако случайно жегне те наяве

                       тръпка към някоя жена,

                       то туй е момичето,

                       което целуна те за първи път и избяга.


                      Ако случайно прониже те болка-

                      такава,че кръстът ти счупва се,

                      то туй е обидата,когато за първи път

                      ти казаха копеле/беше истина/


                      Ако случайно щастие те навести,

                      то туй е предчувствието за онзи първи миг,

                      когато видя отражението свое

                      в течното огледало на улицата.


                      А,ако просто се развърнуваш,

                      така без повод.

                      То туй е споменът за оня ден дъждовен,

                       в който разбра,че отражението твое няма сянка.
            -----------------------------------------------------------------


                      Има самота на камъка.

                      Има самота на глухия.

                      И на вятъра има самота.

                      И на смъртта и на птицата.

                      Ала най- самотна е самотата на самотника

                      без право на осамотяване.
 ----------------------------------------------------------


                      Когато си тръгват поетите,

                      не се споглеждаме-не боли.

                      Одираме с поглед земята,

                      а душата се учи да мълчи.


                       Когато си тръгват поетите

                       не се споглеждаме-не боли.

                       Нещата се свиват в себе си,

                       светът е отворил очи.


                                          С.М.Аврелиев