вторник, 13 ноември 2018 г.

Слънце в ноща
                                      
СЛЪНЦЕ   В   НОЩТА


Рано идва през зимата
и дълго остава нощта.
Хладно. Сменя се климата.
А тъй е далеч пролетта!...

Нейде, само, в душата,
плаха надежда блещука,
че ще се сменят нещата,
че ще грей слънце и тука.

Но е нощ. Тъмно. И зима.
Вятър и мраз тук царуват.
Любовта цяла ти взимат.
С устни от лед те целуват.

Но нейде далече в нощта,
там, где се сипва зората,
внезапно проблясва искра…
Слънце огрява земята!...

                                                                           Тодор БИЛЧЕВ - РусеЛЕКАРСТВОТО   ЖЕНА


Една жена във моята душа погледна.
Уплаши се от раните ми и побегна.
Къде отиваш, жено, питах я тогава.
При Господ, каза, лек за раните да дава.

Постой, почакай, лек за мойте рани няма.
Че те родени са от злоба и измяна.
Върна се жената, погали ми душата.
Без рани днес, щастлив съм с нея в Небесата…                                                                           Тодор БИЛЧЕВ - РусеЦЕЛУВКА ПО ДУШАТА


Една жена погледна ми в душата.
Какво ли искаше тя там да види?
Не зная, но уплаши се жената,
раните в душата ми като видя.

Назад се тя повърна, тръгна бързо.
Къде отиваш, жено, я попитах.
От Бог да взема лек да те превържа.
Душата ти в любов да е обвита.

Недей, ѝ казах, злоба и омраза
на всяка моя рана е съдбата.
А тя дойде. И нищичко не каза.
Повдигна се. Целуна ми душата.

И раните ми в миг се заличиха.
Любов в душата ми остана само.
А пък оттам, където те кървиха
потече светло щастие!...Голямо!...


                                                                           Тодор БИЛЧЕВ - Русе