вторник, 9 юни 2015 г.

Третото око-окото на НЕБЕТО /из поредица философия на живота/
                                              Притежавали са го малцина,но тези малцина са провиждали

                                              на далече и са проправяли път на човечеството за да просъще-

                                             ществува и да пребъде.Иначе то отдавна да е загинало. В хаоса

                                             на Безкрая,само ние сме му "грижа" на Бога. Каква ирония-да

                                            превърнеш всемирния хаос в ред.Тук всеки би се изсмял ако не

                                           признае,че още е жив.

            Ето какво казва по този повод Х.Л. Борхес:" Без една Вечност ,без едно деликатно

       и тайно огледало на преминалото през душите,вселенската история е изгубено вре-

       ме и в нея -нашата лична история, което ни кара да се чувстваме неуютно като приз-

      раци.Вечността е едно по-богато изобретение.Вярно,че е немислима, но и скромното

      последователно време е немислимо.Да се отрича Вечността,да се предполага широ-

     кото премахване на годините,натоварени с градове,реки и ликувания,не е по-неверо-

    ятно,околкото да си въобразяваме тяхното всеобщо спасение."

         И все пак,отново повтарям,що за жестока ирония е да бъдем прогонени от рая, а и

    да ни бъде отнето Третото око-това,което дава надежда,дори тук,на земята,че има

    спасение.Оставени на произвола на съдбата,нас ни спасяват само "страдалците",на-

    дарени с това качество или ние самите, когато ни се наложи да страдаме истински

   и останем сами пред бездната.

      И знайно е,че изгонени от рая,дошло познанието,ала с него дошла и смъртта.Смърт-

    та е лесно и трудно постижима,но сама по себе си е безнадеждна без чувството за

    вечност.И какво останало за нашия земен свят-химия и хормони.Ако не сработва хи-

   мията и не работят хормоните идва смърт-телесна. Земята е еротична,ерогенна зона.

   Не произвеждаш ли хормони на любовта няма не само знание,но и познание що е

   това добро и зло,що е справедливост и в края на краищата жив ли си или не. Остана

  лото е "празнота",та значи смърт. А дали пък после,във Вечността няма хормони,

   тоест страсти и чувства,без които ние не можем да си представим не само нашия,

   "някакъв си" живот ,а  дори и Вечността.Живота е наказание и страдание/страст/,но какво

    ще ни даде Вечността.Вечно спокойствие-сън,в който ще сънуваме земния си жи-

   вот,страсти,раздиращи ни,като гръцки богове или червеи без нервна система,които
           
  глождят кокалите ни.И няма нищо на този свят,което да ни спре,ако не бяхме толкова

   слаби,телесни и невярващи,час по скоро да потърсим убежище в истинския си дом,

  от който сме дошли.

       Но стига толкова некрофилия,ще кажете вие,нека поговорим за нещата по друг на-

  чин.

      Добре,а защо хората вместо да еволюират,те деградират" Защо от свободни същества

     /С относително свободна воля/ се превърнаха в марионетки,с които могат да си иг-

     раят злите сили/ властници,политици и самодоволни безбожници/,така както те по-

     желаят.Светът се превърна в омагьосано царствтво, царство на хаоса и ужаса,хората

    изгубиха собствената си воля и се превърнаха в автомати на "провидението ли"?/което

    в повечето случаи е въплащение на злото със земен произход.Нека не виним ни дявола

   ни Бога.

      Къде е чертата,която отделя обикновеното възприятие,достъпната за всеки действи-

    телност от скритата за човека тайна.Нека бъдем прями:Всичко в този свят е СЪДБА,

    сметка и "СИСТЕМА".Под система имам впредвид власт,политика и подтисничество.

    Няма човек,който да може да избяга от нея/дори и най-свободния,та дори и лудия/ра-

   но или късно тя го подчинява и смила./разбира се с малки изключения,като хората с

   третото око,примерно Ботев/,които,знаеейки силата си и смисъла на живот и Вечност

   не и се подчинява...   .И избира своя път.....

      Та,ако от съдбата си можеш да избягаш/нали казахме,че човека има свободна воля/

    и се опълчи на "СМЕТКАТА,"то от "СИСТЕМАТА" няма отърване.Тя те сподиря от

    раждането до смъртта Светът е омагьосан от своята "несвобода". Всички ядат,пият,

   размножават се щастливо затворени в своя свят ,но опитат ли се да мръднат и вече са

   обречени И въпреки това,те упорито живеят в "Своята малка вечност". Но наложи ли

  им се да се сблъскат със системата,при тях се отварят не само земните очи,а и Окото Не

  бесно.Това,разбира се не става почти никога или много късно,за да е истина. Тогава

   всичко живо се подчинява автоматично "ОТВЪН", на внушените им заповеди.И нито

   искрица от това някой да се събуди от дълбоката летаргия.И никой не се съмнява ,че

   неговия сън е неговия истински живот. И никой не се сеща,че макар и антиподи и

омразници,ние сме едно ЦЯЛО. Атоми,които се въртят около своето малко слънце/ илюзията/.

     И всичко е ясно,ние сме така жестоки към себе си,че не икаме да се събудим,не искаме

  да знаем кои сме,защото подозираме какво се крие зад това...А дали душите ни ще наме-

 рят мир някой ден?...И дали всяка душа търси този мир?...

       Кой каквото ще да ме убеждадава,ние живеем във фантастичен свят.И това е единст-

   ствената/нелепа/реалност с която се борим. А да се бориш цял живот с вятърни мелници

   и накрая на живота си да разбереш,че това е бил твоя път  начертан от "Някого" е безумие

  и неблагодарност. Твоята съвест е проговорила и ти се присмива.Всъщност нищо не поже-

   лах в моя живот ,защото бях ироник и пресмехулник.Такива през средновековието са ги бе

   сили,щото в тях са подушвали нечистите сили-Богомили.  Хора,които не се подчиняват на

    авторитети,църкви и догми.ТА ЗНАЧИ СВОБОДНИ. А свободният човек се надушва от

    стадото и всичко бяга от него за да не се зарази.Заразиш ли се,ти вече си прокажен-

   "не свой"  На  моя гроб/ако има все пак кой да напише една  епитафия бих желал да е

    следната":УМРЯ ОТ ЛИПСАТА НА СВОБОДА!? Е ГА ТИ МАЙТАПА!".Просто и ясно,винаги съм знаел,че тя не

съществува,но в заблудата, без нея не можеш да живееш. А и живота без илюзии е по-страшен

от илюзията живот.

   И остава ни последно да се запитаме/този път съвсем сериозно,доколкото го умеем/кой е

 по-щастлив:?... Този,който живее заключен между живота и смъртта и няма желание да

 се събуди или този,който се пробужда един ден/ с израстнало на челото  трето око/ и раз-

 бира,че е сам, от никого не разбран, и в края на краищата не разбран и от себе си.

    Казват,че Третото око е окото на Бога,а защо толкова бързо сме го изгубили.Нали

  Господ не се е отрекъл съвсем от нас/щом сме негов образ и подобие?/Най-вероятно

   защото фантазията и въображението са много по-реални от от всяка реалност.Те са

 самия СВЯТ. Тъй както с творчеството не може да се сравни никоя измислена реал-

  ност.Реално е само това,което твори и се надмогва.Земя,природа,реалност,са само

  думи ,които консумират еротичната сила на Творчеството.

    И накрая за съжаление ще се върна пак на червея.Той е вестдесъщ и безсмъртен,

  толкова колкото и света.Какво е творчеството без червея и червея без творчество?

   Това е охлюв без рога и човек без Бог/третото око/.Ако го нямаше червея,дори са-

  мо като отрицание на вечността,дори само с предсавата за вечен живот,какво би

  станало? Ако я нямахме тази представа, то остава да се примерим,че всички ние

 сме червеи.И то от най гнъсните,които се самоизяждат за да същесвуват,за да се

  превърнат в пръст и "НИЩО"

       Но нека си признаем,това не е най-добрата перспектива...