понеделник, 12 септември 2016 г.

Познай себе си/Вечността е вече наша/
                    За да познаеш себе си трябва да имаш поне още един АЗ.А като се има пред-

               вид,че азът е безкраен,това означава,че трябва да имаш повече от два АЗА в се-

               бе си.А тогава вече ставаш съвсем непознаваем,нито за себе си,нито за другите.

                Така,че най-добре да не се познаваш .Да се опознаеш означава да се отчуждиш

               от себе си,да се оголиш до нерв и да се лишиш от достойнство.Защото,какво дру-

                го е достойнството,освен лицемерието на оголената душа.А тя не познава себе

               си.Безкрайният човек се познава само в миговете на извънредно страдание и непо-

                носима болка.Безкрайният човек е оголен нерв,който търси,но никога не намира.

               Той е своята сянка,която понякога знае повече за него.Той е своето отрицание,

               което никога не се задоволява "с този живот".Той е винаги "в нещото повече",

               което ще умре след неговата смърт.Той е живота на другите.Той притежава

               всички мигове.Никога не съм знаел какво представлява времето/от къде изтича

               и къде се втича/ала подозирам,че освен тайнство и наша земна обреченост,

               то има и мистичен характер и изтича в много посоки.Защото според мен

                то е четвъртото измерение на пространството.А в пространството минало,

                бъдеще и настояще са само прекция на четвъртото измерение.Тука не е нужна

                нито математика,нито алхимия,а чисто съзнание,което умее да спи.В истин-

               ския сън вечността е вече наша и ние притежаваме всички мигове на времето.

               Сънуването е подготовка за вечността.Тогава миговете от нашия живот не ще

                бъдат разхвърляни,далечни и нелепи в своята единствена посока,а подреде-

                ни по-най добрия начин от нашата свободна воля.


                                                                                                       С. М. Аврелиев