четвъртък, 22 септември 2016 г.

Плътта на думите                       Чудих се доста време дали е редно да споделя едно мое преживяване,

          което е трудно описуемо и до голяма степен "интимно",но в края на краищата,

         реших да го направя,защото съкровените неща трябва да се споделят с хората,

         за да се разбираме по-добре,пък и да знаем "жестоката" цена на думите.

           Стана  съвсем не случайно в един късен следобед, който баба ми наричаше

        / икиндия/.Изкачих се с усилие  високо в планината, за да видя отново пещера-

         та от където извира река Жеравица.Постоях вътре известно време,наслаждавай-

        ки се на извора откъдето бликаше водата .Беше доста студено, а имаше и приле-

       пи,от които се страхувах и аз излязох навън.Под пещерата се разстилаше огромно

       плато, през което течеше "моята река "-Жеравица .Вярвате ли, че една река може

      да се обича  повече от жена.Ще кажете,тоя пък си прави майтапи.Да сравнява

      несравними неща. Който иска да вярва.Тя ми даваше всичко/говоря в духовен план/,

      което не ми е давала нито една жена.Тя ме  изпълваше с  чувството на вечност.Една

      жена може  само да ти отнеме това чувство.И да се отдадеш на тленното и преходно-

      то .И макар че реката тече  във времето, тя ти дава спомена и надеждата ,че всичко

      изтича ,но-ти и тя  сте "цялото",което ще продължи накъсаните мигове в океана на

     Вечността.

         Зад мен бълбукаше извора  в ритъма на живота и Възкресението,а реката в осмотич

       ни меандри се носеше към гората..Беше пролет.Моята лична теория за вечността е

       възкресението.И то не непременно в Христа,а моето възкресение.Лично.Не вярвам

       във във вечния живот без той да се персонализира,тоест и на оня свят всеки да има

      своя съдба.Но свободна.Истински свободна,която да не зависи от никакви земни и

      извън земни зависимости,които те правят роб и "престъпник".В най-добрия случай

      предател на собственото его.:Тук попрекалих.Не знам защо влязох в това откровение.

      Това не беше плътта на думите:.

         Спомням си всичко ясно : Времето нямаше никакво предназначение.То беше спря-

     ло в мен. Беше/било е/ пак по икиндия ,пак ранна пролет.

     Въздухът трепти прозирен .Малко преди да се впие в мрачните вирове на гората,ре-

     ката се превръщаше в нещо като езеро.Синьо-зелено езеро,което за миг укротяваше

    буйните води, коите се спускаха почти отвесно надолу с тътен и грохот  И  отново

    всичко ми се струва недействително, /както   преди двадесет години/а може би тога-

   ва е било просто истинско?. Виждам отразеното   в езерото небе,дърветата забили се

   в бездната на дълбината и всичко наоколо  "загубило стойност" се превръща в "себе си"

   .И аз отново ставам  АЗ.

   От тук нататък си спомням само детайлите,които са обликът на моето чувство. Не

   само спомен,а повече от реалност. Така потопен в гледката ,изведнъж в мен прозву-

  чаха акордите на някаква Божествена музика.Дали беше Павароти или славеят,"поглъщач

  на времето".Незнам. Било е отдавна. Но как удивително се вплитаха  високите тонове с

  ромона на Жеравица? Абсурд, но  и сега зазвуча в мен  и аз се почувсвах не щастлив-

  Божествен .За това Ви казвам,няма Божество,което да ви направи  щастлив,ако  "Ти" и

 твоята същност не присъстват там. Не е твърде христянско и учтиво.Но аз не си предста-

 вям вечността като "маса" ,превърнала се в едно и прозряла всичко,а по -скоро като

 СЪЗНАНИЕ, което в крайния/или безкрайния си път/ е намерило себе си.

    "Аз ненавиждам мухите и дребните насекоми- казваше един приятел-,особено бълхите

,които правят живота ми ад,но благославям стършелите,пчелите и осите,защото като ме

ужилят, ме правят жив. Алергичен съм , подувам се и боли,но съм жив".Сега го разбирам.

     Гледката беше неповторима,но дали я правеше недействителна моята умора?

Помислих си,че за пръв път съм жив или се раждам наново.На хоризонта ,на запад легна

огромния диск на  слънцето и всичко почервеня  Злачните полета на платото около езерото

  леко потъмняха, сякаш предчувствайки хладната нощ.Около езерото се разхождаха дълго-

 краки птици-рибари.От време на време прелитаха от единия към другия бряг подозирайки,

   че ще дойде тяхния час.Сенките им бяха издължени почти до безкрайност и опираха във

    върхарите на последните мури.

     Пренасях се неусетно и съвсем несъзнателно ту тогава /преди двадет години/,ту сега,и

   се питах кой съм Аз? Този някога,или тоя сега?.Не,нямаше нищо общо.Общото беше само

   гледката.Тогава беше емоция,сега навярно увредено от емоции и живот съзнание? Всич-

   ко се събира и складира "някъде"-помислих- преди да избухне някога...Мисъл на която

   нямаше да повярвам никога,ако не бях тук, точно на това място.Всичко се бе складирало

  в особен порядък за да се върна след двадесет години.

  Не само любовта ми към тази река,а и нелепото предчувсвие,че нещо ще промени тъпия

  и скучен живот долу. Първичният ми мотив да се изкача до тук бе да се удавя в езерото.

 Мисълта  за езерото и реката ,които са ме  спасявали не веднъж, ми върна ужаса,че аз

 се занимавам със себе си.

   Над главата ми запя птиче/сигурно съм си въобразил/,но аз почувсвах обич към него,

  а след малко/почти се смрачяваше/ чух безнадеждните призивни на щурците.Това е

  толкова очарователна музика ,да речем колкото "белкантото" на Павароти,от "Mamma

  sentanto felithe".И после изведнъж нахалната мисъл: "намирам се на 1800 м.надморска

  височина,това променя възприятията и чувствата на  човека ,но не съм убеден,че съм

  луд."И с това престават  да бъдат просто думи/от преди двадесет години/,а се превръщат

   в действителност. Истинската плът на думите.Те изхождаха и бяха в .ДУХА.Духа на

  реката,на езерото,на извора,на платото...

    Чувствах се като наблюдател на света. Знаех,че в мен живее метафизика,но бях живял в

   свят,който не обича "нормалните".Бях се възкачил не само до върха на планината,

   ,но и до върха на времето.Което предполага  колизия със себе си Въпреки всичко аз

  бях щастлив. Дали защото се "намерих" или защото се "изгубих"?Не знам? Но бях убеден в

едно:  В този миг аз познах непознаваемата дума "ВЕЧНОСТ". Каква по-голяма плътност

 на думите?  Думите,които предшестват живота и са само в БОГА?                                                                                 С.М.Аврелиев