четвъртък, 1 март 2018 г.

Върбинкините генерали .Адът е тук,на земята.И настъпва с очарование.


КРАСТАТА НА ГЕНЕРАЛИТЕ


Щом Върбаковата Гинка купи ЧЕС,
генералите отдадоха й чест.
Взаимно взеха да се обвиняват,
че не на Гинка те ще я продават.

На никого, уж, щели да я дават.
На кого от всички – не се издават.
Тъй славно Гинка си закупи ЧЕС-а.
И краста генералска тя начеса.

Тодор БИЛЧЕВ - Русе

ИЗМАМАТА НА АДА


Развитието е измамата на Ада,
във който, щом човек роди се и попада.
И колкото той по-умен стане и развит,
толкоз по-използван е, употребяван, бит.

Древните затуй са дълго оживявали,
че не са се те в живота си вживявали.
И както като цвете идват на земята,
така като искра изчезват в небесата...

Тодор БИЛЧЕВ - Русе