сряда, 7 март 2018 г.

Закритата българияЗАКРИТАТА   БЪЛГАРИЯ


С толкоз закрити училища
и с празни, без хора села,
Българийо, твойте пътища
днеска дотука ли свършиха?

Училищен звън ти не чуваш.
И хора из тебе не шават.
Докога ли ще съществуваш,
щом всеки миг те разрушават?

И дали така, разрушена,
най-безценната ти не ставаш?
Кога на световната сцена
децата си родни продаваш?

За теб сега горчиво плача.
За тебе, ти, майчице свята.
Диря, не откривам палача.
В шепа пръст целувам земята...

3.03.2018 г. 19.19 ч.
Обретеник – Т.Билчев

                                                                                      


МЕЖДУ   ДРУГОТО


Нима по-важното е другото,
когато идва ти в главата стих?
Кога борбите и заслугите
се утаят във поглед нежен, тих?

И тъй, със другите и между тях,
без гняв, сълзи и колебание,
със чувства наранени и без грях,
си част от общото страдание.

Но, между другите, дали и ти,
от земни прелести опиянен,
за слава земна се не изкуши
и за небесна без да си спасен?

Ала скъса ли се свободата
в мен и в другите около мене?
Има само белег във душата...
Между другото...е само време...


                                                                                       Тодор БИЛЧЕВ - Русе


КРАДЕЦ  НА  ВЕЧНОСТ


Откраднат миг от Вечността
е всеки стих, в човек роден.
Тъй стих по стих, до старостта,
поет е Вечност всеки ден.

Но стигне ли той до смъртта,
тука Вечността оставя.
Духът му броди над света.
Стиховете Вечност стават…


                                                                                      Тодор БИЛЧЕВ - Русе
ЗА ДА Е ВЕЧЕН…


Решение човек ли взема,
не пита ли Духа, сърцето,
той сам остава в таз дилема,
а истината – във небето.

И сам, сред звездната Вселена,
на грях е само той обречен.
Да дава трябва, не да взема,
ако желае да е вечен…


                                                                                      Тодор БИЛЧЕВ - Русе