събота, 5 март 2016 г.

Златното сечение                                                                                                С.М.Аврелиев
                                       

                          ЗЛАТНОТО  СЕЧЕНИЕ  ИЛИ  БОЖЕСТВЕНАТА ПРОПОРЦИЯ               Напълно съгласен съм с руският мислител  Успенски,че любовта е илюзия,

                                              Кой не го знае?

       „ала какво бихме правили без нея,ако я нямаше?” Нима човек може да живее без

       илюзии,особено без най-красивата и най- сладка-любовта.Не случайно един от най-

       важните богове в древна Гърция е Ерос-необуздан и страстен,божествен и земен-

      той е съсредоточието,тоест  точката където се срещат мъжко-женското начало –

    земното и Божественото тайнство.- Златното сечение.То е символ на красота и съвър-

      шенство .Както е при  Платон: Истинското дело на Ерос е да” Ражда в красота.”


                 През 1505 година излиза книгата на Лука Пачоли „ Божествена пропорция”.

       Никой не и обръща внимание с изключение на Леонардо да Винчи,който твърди,

       че това е апология  ,среща на „нисшия-паднал свят и висшия-Божествен свят.”.

        И още,че това е доказателство за божествената  същност на човека и число-

        то,като изражение на Божието триединство.

                                                 F= ___1+ _____Q 5 ~ 1,618033
                                                                     2
                    От тогава се счита,че златното сечение е не само Божествена пропорция,а

      и знак и символ за красотата и в човешкия свят и, че и в него е Бог  щом е

     достоен/човека/ , да открие „Идеалните пропорции”,а и да открие формулата,която

     съвместява световете.

                    От тук нататък математиката мълчи.Както и би трябвало да бъде. Вече

     проблема е не на математиката ,а на философията и космогонията.Дали ще е

    божествено откровение/ отваряне на прозореца към транседентното/ или е въпрос

    на жлези с вътрешна секреция, все още никой не може да отговори. Тук,в крайния

   свят, всичко води към един изход и той е най-голямото нещастие-„Ерос без край”-

  ,който умира в мига на притежанието.Не за друго,а защото на този свят нищо не се

    притежава.То се изплъзва и става „друго”. И Успенски отново е прав:”Няма не-

   що   на света,което човек да не е готов да пожертва заради любовта.И няма нито

 един  човек,който би получил нещо от любовта  за себе си.Но в гонитбата след този

  мираж,след тази сянка, нещо се сътворява. И в това се заключава тайната на вели-

 ката жертва, която човек принася в любовта. Той отива на  клада и изгаря,служейки

 на нещо,което не познава,като мисли,че служи на  собствената си наслада.”

              Моралистите твърдят,че плътската любов е нещо вулгарно,низко и недостойно

   .Е да,но щом Ерос е медиума между земята и небето къде ще открие тялото своя дух

   и обратно. Е ,ли Платоническата любов копнение към Бога,не е ли  идеалната любов

   измислица на хората, за да не намират повод да се самоубият тутакси? Или пък да

    избягат от „Еротическата тиня”,която ражда изроди”?


                                            ДОКОСВАНЕТО МЕЖДУ ГОРНИЯ  И ДОЛНИЯ СВЯТ


                       Човекът е единственото същество,което може да прокара моста между

     двата свята. Светът на сенките и светът на „ставането”.ЛЮБОВТА попадне ли на

   истинския  човек/ докоснат от Ероса на Небето/ той започва да живее само в Космо

   са, а земния му живот,призрачния му живот, представлява за него само процес на

   умиране. Платон твърди,че”  Няма никакъв свързващ път между същината на ис-

  тината, обитаваща в умопостижими висоти, и тукашното мъчително битие,смекчено

 от потока на сетивните измами”. Не намерил връзка между съвършената пълнота,

 сред която пребивават боговете на идеите, и безнадеждната празнота на смъртния

 живот, разумът не е достигал до тази връзка. Но се е родило нещо ирационално.

 Явила се е сила,междинна по отношение на Боговете и смъртните-не Бог и не

  човек,а някакво своегорода демонично и героично същество.”

                 

              ЖИВОТЪТ Е СМЪРТ, А СМЪРТТА  ЖИВОТ  БЕЗ  КРАЙ
.               


                 Еросът е нашият ангел и демон.Той не е нито на земята нито на небето.

          А влезе ли демонът-любов в земното същество,той престава да бъде себе си.

         Омразното Аз става НЕ  АЗ и влюбеният се превръща от жалко крайно съще-

         ство,в безкрайна еманация на изначалната сила.

            Да бъдеш на земята АЗ или НЕ АЗ по отделно е трагедия,ала когато двете

        се слеят в АЗ + НЕ  АЗ,човека се превръща в цялостно,пълнокръвно,дори

         щастливо същество,което е връзката между висшия и нисшия свят.Той е мос-

         та между човека и Бога-ЧовекоБог.Иначе какво друго е човека освен отлитащи

         мигове,които никога няма да бъдат  уловени.Та значи ненужни.

            И както казахме вече,истинското призвание на  Ерос е да ражда в красота.И

       това именно е пресечната точка,”Златното сечение” където се срещат физичес-

        ката и безплътната души .И тогава се ражда творчеството.Защото какво друго

        е То освен раждане в красота.

                                       РАЖДАНЕ И ВЪЗКРЕСЕНИЕ

            Ерос  е  Бог и човек. И ако той е средище на крайното и безкрайното,то

        единствената цел на човека,съзнаващ своето битие е да  потърси смисъла

        на падналото си битие  и смъртната си природа в безсмъртна. И ако зем-

        ния  Ерос…ражда…….за кратко време живот обречен на смърт в тялото,

        то при висшия ЕРОС  „раждането” има за цел Възкресението,отнето му от

        материалния свят.Възкресение в духа  Това не означава Ерос  да прекъсне


       процеса на раждане и смърт, а да пребъдва живота в мига.Мига на ВЕЧНОСТ –

      ТА. А това  ще рече да възкресяваш  живота в любов.

       

            А е ли възможно на земята любовта към любимото същество да се превър-

        не в истинска и да увековечи обекта на еротичното въжделение.Ортодоксални

 догматици,схоластици,та дори мистици твърдят,че това не е възможно .Най –малкото

 за това,че човешкия живот е твърде кратък за да се превърне в красота смъртта и

 разрухата И все пак ако любимата се превърне от ТО в НЕ –ТО и заедно се превърнете

 в своето отрицание,отказвайки се от своето АЗ в името на нещо по-велико,то тогава

 Ероса се е въплатил във вас и вие сте други-безсмъртни. И тук пак чувам гласа на

 моралистите:Не,не е възможно! Можеш да простиш вечния бяг на времето,можеш да

 простиш нещастието да си се родил човек,но как ще простиш на любовта,че те

 предава? Ежечасно,без да го знае и без да го желае..И ти не правиш ли същото? За-

 щото си жив.


                            ЕРОСЪТ РАЖДА НЕ САМО В КРАСОТА,НО ПРАВИ ОТ ЧОВЕКА

                                               ТВОРЕЦ/ КОЕТО Е ЕДНО И СЪЩО/  


               Сам по себе си човек е не само човек и не само животно.Човекът се разли-

        чава от останалите твари по това,че иска и може да надскочи себе си.Това е

         неговата обреченост/често превръщаща се в трагедия/,но и щастие от мимо-

         летната радост,дадена му от Бога -чрез Ероса,да ТВОРИ..Да надникне „от-

         въд”.Отвъд своя хоризонт…А това му дава упование за спасение.

           Може ли да се роди и покълне зърното в земята, ако не умре това,което е

         родило преди него? И това ако не е Възкръсване? . Творчество и възкресе-

         ние са едно и също-те се раждат на небето.

-----------------------------------------------
              И все пак не се впечатлявайте и не вярвайте много,много на това което съм

         ви написал.Еросът ще ви понесе на крилете си,а Танатос ще ви отведе там,

        където трябва. А ако искате да разберете повече за Бог Ерос купете си жи-

       вотинки. Ето аз имам  котенца/ три броя/ и зло куче/едно на брой/.И ги оби-

       чам. И те ме обичат.И една жена обичам,но тя не го знае и никога не ще го

       узнае.Животинките ме обичат със земна любов.Аз не знам с каква.И никога

       не ще узнаем,нито аз,нито те…И дори жената,която….Никой не трябва да

      Разбира….
                     


                 .Литература:

Платон
Леонардо да Винчи
Успенски