вторник, 29 март 2016 г.

ТРАКИТЕ-жестоки диваци или свръх развита за времето си цивилизация?                    Учените траколози изпадат в двете крайности.Не мисля да ги помирявам,

       но сякаш винаги дълбоко във вените си съм чувствал тази "симпатична",но и мъчи-

       телна двойнственост,която са носили в себе си те.Това удивително/от съвременна гледна

       точка/съчетание да убиваш,заради самото убийство/намирайки сякаш само в него

      тръпката на живота/ и да създаваш красота/пак в името на този живот/,до който не ще се

      докоснеш никога,ако не познаваш първото-звяра в себе си.Или пък познанието на БОГА,

      раждайки се за миг извън него/новороденото те са го оплаквали,а на мъртвия са се

     радвали/за да се върнеш завинаги при него-своя ОТЕЦ.

       За Траките минало,настояще,бъдеще е едно.От това следва,че древния човек съществу-

   ва в самата вечност.Той не умира,понеже всичко около него е обред и мит.А той е нещо

   много по-древно от собственото си настояще,което той не познава. Това не го оневинява

   в нашите представи за добро и зло,но в собствените си такива,той е напълно цялостен

   и завършен.Та значи щастлив. Това,навярно го е карало да прави прекрасни произведения

  на изкуството,при това не да ги запазва за себе си,а да ги отдаде на цялото.Така ,както са от-

  давали красивите девици на всички мъже за да се роди най-красивото.Красотата и творчес-

  твото са били за тях повече от живота по който са плакали и проклинали.

    Много разлики и прилики има между Орфизма и Християнството,но основната е тази,че

   за траките тялото е гроб и затвор на душата,то за християните тялото е Храм Божи.Може

  би именно за това изкуството при християните е Тео и антропоцентрично-описвайки,ри-

  сувайки-Бога,Божественото и човешкото,то при Орфизма основната тема,фигура............

  е гротеската,гротескното изображение на Богове,хора,зверове...Макар и съвършени,

  те са ирония над света...Първообраза на траги- комедията: смях през сълзи.