неделя, 3 април 2016 г.

СМЪРТТА Е ЗАГАДКАТА НА ДУХА                                                Душата без идеи е повяхнало цвете
                                                            /една идея в повече/             Завиждайте на мъртвите,не на живите.Живите може само да ги  съжалявате.Не за-

        щото утре ще умрат,а защото знаят че са смъртни.А това ражда страстите,тоест стра-

        данието.Ако приемем,че идеите са една по-висока организация на материята и духа,

       то тези идеи са част от вселенските идеи,създаващи целия материален и идеален свят

      около нас.Ако това не е вярно,означава,че и ние сме такива-несъществуващи и измис-

     лени.Означава,че ние не сме еманация на Бога,а на мутиращия червей. .Светът е идея и

     всичко след Платон и Плотин е псевдофилософия.

   .Бога е Бог,доколкото е човек,а човека е човек, доколкото е Бог .Бог  ни е подарил свобода-

   та да творим,но и правото да грешим.И ако смъртта унищожава не само тялото ни а и духа,

  съвсем не означава,че ТОЙ  не същесствува. За свободата няма граници и хоризонти. Ако

  ние,людете се научим да се съизмерваме с неговите аршини и заживеем в неговите

  измерения ще се научим да не умираме, само защото смъртта е прието да бъде край,а живо-

 тът начало на всички начала.Дори и на края.