събота, 23 април 2016 г.С М Я Х   Н А   Г АР В А Н


На прозореца ми гарван мокър
кацнал беше във дъждовен ден.
Здраво в човката бе стиснал кокал,
сякаш го поднасяше на мен.

Гарван с кокал – е ли е възможно?!
Би се чудил даже философ.
А и тази птица тъй нищожна,
що на мен поднася го суров?

Но щом се вгледах аз във кокала,
трудната загадка разгадах.
Че оглозган беше този кокал.
Смееше се гарванът!…Видях!...

                                                                         Тодор БИЛЧЕВ - Русе