сряда, 27 април 2016 г.

ЗА ДУХА...



                 Духът по принцип е страдащ.Щастието не е присъщо на духа,то е присъщо на

    бездуховността.Колкото по-свободен е духът,толкова по-голямо е неговото страдание,

   откъдето се ражда вътрешната драма и трагизмът.Това също трябва да се приеме апри-

  ори,тъй като никой не би могъл да обясни на щастливия,че той е заблуден,че той трябва

  да страда,когато животното ликува,защото страданието е ликуването на духа.


                                          Публикувам тези мисли на  Роман  Томов,макар да не съм до-

    край съгласен с тях, но в тях има  дълбочина и откровено страдание-искре-

   ност.