четвъртък, 21 април 2016 г.

ПРАХ И БЕЗУМИЕ

         Аз съм Сенека,Сократ, Роден и Разколников.Аз съм Адам Евин ,Кант,Шпенглер,

      Кафка и  всичко,което се е родило преди  мен и след мен.Аз съм вечния човек-изрода

   наказан от Бога заради любовта му към човека .Аз съм Александрийската библиотека и

    Вавилонската кула.Аз съм този,който никога не е бил и винаги ще пребъде.Аз съм този

   над когото ще се кръстят и проклинат.

                                                                                 Аз съм вечния ИДИОТ/не по Достоевски/