четвъртък, 7 септември 2017 г.

И все пак...

                                                                          Който не е умрял млад,заслужава да умре
                                                                                                                       Е.Чоран

                                                                     Живях близо до другите хора
                                                                   
                                                                     и обикнах живите хора,

                                                                    но със сърцето си бях по-близо

                                                                     до подивелите болни с крилете

                                                                    до великите безпределно луди

                                                                    и до възхитително мъртвите.

                                                                                           Милтос Сахтурис


                                                          Жената която.....Е ,все така се започва и така завършва.

                                                                     И все пак......

                       Знам,че никога не си ме обичала.Под любов разбираше свобода,както и аз.

              И  ти я дадох,но ти не можа да я понесеш.Сега сме два свободни атома,които и

               след смъртта ни ще продължат да се въртят в орбитите си.с математическа точ-

              ност без да се докоснат.

                  Капитанът от запаса -Рачев си беше особен човек.Нито при едните,нито при

              другите,а най-малко в политиката.Не защото нямаше убеждения,а защото я

              ненавиждаше.Беше от тези хора,които никога не успяват да се зарадват на

               успехите в  живота/ да викнат "ура"  и да му теглят майната -на този същия

              живот".За него "този живот"  беше само прелюдия към нещо друго/към истин-

              ското битие/така бе решил/.Макар,че знаеше,че такова няма,пък и тука не ще го

              постигне,но все пак..Това "все пак" си му беше като мисловен тик защото не

             бе убеден в нищо. Нямаше пари в джоба за едно малко питие,знаеше,че жена

             му изневерява,но не му пукаше.И той се чудеше на себе си.Дали е непокист или

            безчувствено говедо? Успокояваше се с мисълта,че живота е дърдорене с недо-

            расли/не страдащи хора/,предразсъдък пълен с илюзии." За това аз съм един

           чужденец за себе си,за Системата и за Бога. Полицията,ме преследва за да ме

           спаси от мен-мислеше той-".Омръзнало ми е да съм аз,а непрекъснато се моля на

          Бога да намеря себе си." Падаше си малко философ,но и строг блюстител на науч-

          ната мисъл.Която, казваше той "ни донесе самолетите,ракетите,смарт фоните,луна-

          та,а скоро и Марс".Там някъде съзираше спасението.Да си "един" е скука и сляпа

          перспектива.Предполагаше само,че вечността е МНОГОТО в АЗА или самодоста

         тъчно в себе.../ако я постигнеш на този свят/както той успяваше  да се самоизлъже..

        Най-трудното е да си достоен човек в "Държавата на ДУХ А"/както някой я наричаха,

        а той я ненавиждаше,и в същото време и служеше вярно. .От друга страна Рачев  се

        възприемаше за негодник ,негодник,който иска да живее достойно.Пък и по своему бе

        добряк.Защо не? Тази доброта се изписваше на лицетому при мечтата  брояча на банк-

       ноти у дома му да щрака ,а той да слуша музиката на паричките.Имаше нюх за тях,пък

       и те му се лепяха,ала сам се залъгваше,че "няма такъв" за да не поеме по кривия път

        .Всички успяли хора след времето на комунизма или се бяха пропили,или развели,а

      повечето даваха и последната си стотинка за хазарт.Масово се самубиваха.

         Разликата между мислител и циник е малка,почти несъществена-разсъждаваше той-

     .Да се научиш да се самооправдаваш,че живота е дъното на преизподня и е без значение

     дали някога ще настъпи ИСТИНСКИЯТ СВЯТ/ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО/ или "после не ще

има НИЩО"- е едно и също-.Първото бе страшно,поради факта че не си имал достатъчна

вяра и време да се продадеш,а другото -ужасно смешното,е че "НИЩОТО е ПУС-

ТОТА". И все пак е успокояващо,че теб те няма и никога повече не ще срещнещ невяр-

ната си жена и лъжливите приятели,живота,който едва понасяш,ала носиш с

погнуса.А между другото, това го спасяваше-да не му се гади,въпреки,че всичко наоколо беше

гадост.От самозваните академични учени-философи,до масата търгаши,та до собсвената му

жена,която, ВСЕ ПАК,обичаше,но ненавиждаше.Живот.

                                                  И все пак...

                                                                              С.М.Аврелиев