сряда, 1 ноември 2017 г.

Душата ми


Д У Ш А Т А   М И


В плът е потопена тя. Ала плът не е.
От Дух е обладана. Това Дух ли е?
Одухотворена плът душата ми е.
Туй достатъчно е аз да я позная…


1.11.2017 г. 8.07 ч. Ден на народните будители
Русе                                                                                  Тодор БИЛЧЕВ
Б У Д И Т Е Л Я Т


Сред черен мрак, без свобода,
в тъмата пръска светлина.
Кога поне в една душа
гори духовната искра,

той радва се като дете.
С нежна влага във очите
преминава планините.
И тъй – до края на дните.

Догдето и една душа
без Дух не броди по света,
ще носи огън все така
на народа ни Будителя…

1.11.2017 г. 8.35 ч. Ден на народния будител
Русе                                                                         Тодор БИЛЧЕВ