вторник, 14 ноември 2017 г.

Жаба и крокодил
                                  Жабата-"Голямата уста"- рекла на крокодила-"Кривите крака:"

                            -Знаеш ли Кроки,що е това щастие?

                            -Да,знам -рекъл той.Да имам твоите уста,а ти моите крака.

                            -Та защо са ми твоите криви крака,те дори не могат да скачат?.

                            -А твоята уста  ми трябва-отвърнал Кроки-защото е много креклива,

                             а значи миризлива-и се озъбил в крокодилска усмивка.

                             -А ти целия си миризлив-не му останала длъжна-Кикерана,щото ,

                            ядеш мърша,а аз се храня с първо,второ и трето-муха, хайвер от риба и

                            за десерт паяк.И за това вися между небето и земята и съм щастлива да

                            гледам отгоре,а ти си денонощно в тинята и кожата ти се бели.

                              -Знеш ли,че имаш право-рекъл ,някак тъжно смирено той-то тогава

                            птиците трябва да са най-щастливи.

                            -Трябва,но не го знаят и кел файда,че!...-и тогава някаква човка я клъв-

                           нала,а след две, три поглъщания се озовала жива в утробата на птицата.

                           И тутакси  осъзнала мъдрите думи на кривокракия крокодил:-който викал

                          от тинята:

                                     Дръж си затворена устата,преди да си отвориш задника!...

    .                       Никога не знаеш дали злото ще дойде отдолу или отгоре...

                                                                                            С.М.Аврелиев