неделя, 19 ноември 2017 г.

ЩастиеЕСЕННИ   ЛИСТА


Жълти листи заваляха
от умиращи дървета.
Слънчеви лъчи обляха
в студ скованите полета.

Цяла се покри земята
на листата от килима.
Той ще топли й снагата
цялата студена зима.

Сняг отгоре му ще падне
и ще станат два килима.
Тъй земята ще изпадне
в сън дълбок до догодина.

До догодина. До Амина.
Чак до пролетта любима.
Вятър есенен замина
листи пролетни да взима…


                                                                            Тодор БИЛЧЕВ - Русе


Щ А С Т И Е Т О


Какво е то? Дали се вижда?
Да го докосна дали мога?
Дали отнякъде приижда?
И то ли рожба е на Бога?

Или създаде го душата,
Дух да бъде като пожела,
за  да се включи тъй в играта.
И дали е щастие това?

Не знам. Но щастието, смятам,
не идва ти като стоиш.
Над злото само, над земята,
пристига, щом смело полетиш...

                                                                      Тодор БИЛЧЕВ - Русе