вторник, 5 януари 2016 г.

ПОНЯКОГА
                Светът е символ.Всичко е привидно в своята повторяемост и непости-

       жимост.Колкото и да ни се иска да видим нещата "такива каквито са",в тяхната

      цялост,те винаги са различни.Те са само проекция на нашето съзнание.Не се правя

      на Шопенхауер.По-скоро на Сократ,който казвал,че човек не може да научи

      нищо повече,освен това което е "знаел".Имайки предвид априори знанието с

     което идваме на този свят и с което си отиваме.Той е вярвал,че живота е миг-

    сън,без значение.

       Така се случва понякога с нас: живота спира,напуква се,разпада и обръща.И

   сигурно не за друго,а да осъзнаем,че сме само миг,който се опитваме да раз-

   тегнем.Тогава ние се забравяме",ала "знаем всичко.Искам да кажа познаваме

   нещата,които никога не са ни се случвали през живота и няма да ни се случат.

  И това ни прави щастливи.До толкова,че всичко наоколо ни се струва мъртво.

  И дори нямаме нужда да го споделяме.Тогава не се съмняваме в същесвуването

  на Бога.А да възприемеш Бога трябва да си сам.А кога човек е сам?Когато не е

  ТОЙ.