неделя, 10 юни 2018 г.

Духът на нещата.                               Видях го в една абсолютно непозната жена,която се опитваше

да помогне на майка ми,докато мен ме нямаше.В тази   невежа и изоста,-

нала страна/с изключение,разбира се, на Б. Б и неговите креатури/,няма "добри хора"

освен тях.А ето,че се  натъкнах на ДОБЪР ЧОВЕК,който просто иска да ти помогне,

а не да те има за гласоподавател -маша,която впоследсвие ще те смачка с машината

на СИСТЕМАТА.

Между прочем,тук не е виновен толкова Б.Б. Той е невежа,избран от простия бълга-

рин/ние/,виновни са тия които му дават съвети и го ласкаят.-бившите неосъществени кому-

нисти и национал социалисти.Те са готови на всичко за да просъществуват,дори с

цената на милиони животи,само не техния.


     Преди да изпие чашата с отрова Сократ е казал":Мене ще унищожите,но Доброто ни

кога."

         Да пребъде това дете на Бога,чийто име няма да спомена сега.

Да пребъде както на земята ,тъй и на небето АМИН.


                                                 Ст..М.Аврелиев