четвъртък, 14 юни 2018 г.

Разговор със смъртта


Разговор със смъртта


                                                           Най-сигурният път към безсмъртието е смъртта.

                                                                                                                           М.А.
                                                          По бръснача на самотата има само едно спасение.

                                                         И то е невидение.

                                                                                                                    П.Б.Шели
                                
                                                         Стига да поискам нещо,то умира.Ала съдбата ми

                                                         няма силата да поразява нещата.

                                                                                                               Ф.Песоа                                   Смъртта облагородява,облича в незнайни премени безсмисленото,

                  жалко тяло.Защото там лежи свободен човек,макар да не е искал свободата.За-

                  щото там не лежи роб,макар и с плач да е изгубил робството си.Както някой

                 цар,чийто най-голям блясък е царската му титла,като човек може да е смешен,

                 но като цар е по-висш,така и мъртвецът може да е неугледен,но е по-висш,за-

                 щото смъртта го е направила свободен.

                                                                                        Ф.Песоа


                         Свободен си,ако можеш да се откъснеш от хората и не те при-

           нуждава да ги търсиш паричната нужда,или стадното чувство,любовта или

          славата или пък любопитството,които в тишина и усамотение не могат да

          се подхранват.Не ти ли е възможно да живееш сам,родил си се роб.


              Най-голямото величие на човека е да се роди СВОБОДЕН.То прави

          скромния отшелник по-велик от царете,дори от боговете,самодостатъчни

         заради силата,а не заради презрението към нея.

                                                                                         Ф.Песоа       
                                        --------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------     
  
                                Той беше монах.Обрекъл се беше на Бога още от малък,защото

        усещаше присъствието МУ в себе си и във всичко наоколо.

      Чувстваше се щастлив в божиите ръце и се бе отдал изцяло на неговата милост.

       Остаря щастлив ,опознавайки себе си и БОГА.

         Когато се изкачи на любимия си хълм над манастира,внезапно го заболя

     стомаха,изтръпнаха му ръцете и той почувства "Нейното присъствие"

 Беше излишно докторите да му казват,че му остават броени дни. И макар

 да се беше срещал много пъти с "нея",макар да я познаваше "отвътре",сега

 му се стори,че я гледа "отвън".Да гледаш на себе си отвън-помисли той-е

 по страшно от самата смърт.И той видя гроба си.Гледаше отдолу нагоре.

 Безпомощен и жалък.Чувстваше как Бога,който живее в него му се изплъз-

 ва и се отваря пустота.Пустотата на "Нищото"Светът,който се обладаваше

 от Бога се събра в една черна дупка. Нямаше надежда, имаше лопати и буци

 пръст..Страхът му се съсредоточи в това "как ще диша".Дали ще му разрешат?

 Глътката въздух му се стори по-ценна от всички небеса.

     Това ли бе Вечността за която бе копнял и живял? Толкова близка,осезае-

 ма и изгубена.

     Почувства се голо,безсмислено тленно тяло оставено на произвола на съдбата.

    Съдбата ,в която нямаше нито Ангели,нито дяволи.Единствено и само той.Го-

   ла ,безформена плът- жива,но по-мъртва от мъртвата,защото все още

 съзнава..А съзнава,че е "никой",Няма "никой" и всичко е "НИЩО".А  най-страшното,

 живота му бе пропилян,"че БОГ е навсякъде."А сега е "никъде".

  Прекръсти се,съжалявайки, за своите сквернословни мисли.

       Страхът го обземаше отвсякъде и понеже нямаше с кого да говори той и се до-

 вери и заговори с "НЕЯ".

 -Та ти си значи,"Ваше величество смърт"-Опита се да бъде иронично-духовит той.

 -Нали не те беше страх и ме ненавиждаше-отвърна му тя.

  -Никога не ме е било страх от теб,но сега ме отвращаваш и се чувствам изоставен.

 -Не си изоставен.Аз съм с теб и твоя.Нали знаеш,че ако не преминеш през мен не

 ще се сдобиеш с Вечност.Ти живееше в нея,дори и във времето,а после ме забрави.

 Това е вашия грях,забравата,ала и времето няма друга функция освен да унижава

 и следи.Грехът е СЛЕДА в очовечването.Нямаш ли чувство за вина,ти си червей.

 Ала и той знае как да умира/без трагедии и разпятия/.Просто се умножава до доста-

 тъчност.Това познание ли е? Или превъзмогване?

 -Много си бъбрива Смърт.Давай по същество.Или ме вземай или ме мъчи-Аз съм ти

 в лапите,а ти си безскруполна и зла кучка.И да ме вземеш няма да ти се предам.                                                             
   -Не просто страх,а космически страх-рече тя-това си ти сега-пък се и хилеше ня-

 как нагло,уж безлично,а ихидно-Никой,дори измислени философи като теб не се

 познават преди да се срещнат с мен.Помисли си по-дълбоко-Не съм ли вашата

 надежда в един самотен и несправедлив свят.Надеждата във вашия свят е само

 илюзия,а аз съм краят на ново начало.Ако ме нямаше мен всички бихте изгинали

 на секундата.Аз съм тази която върти земята.Спре ли за миг и всички сте разтова-

 рени.Това ли би желал,слуга на БОГА? Е ,все пак добре,че е за малко присъстви-

 ето ви тук-продължаваше да се хихика ТЯ,-а той все повече се отвращаваше от сме-

 ха и ,а душата го напускаше.

    И тогава получи прозрение: Видя как всички хора,отровени от химия и безнадежд-

 ност по целия свят се мятат като "риби на сухо",усети болката им да отварят уста

 за последна глътка въздух.

    "Това било то живота-глътка въздух-вопъл....вопъл за спасение...Къде е то?

 Монаха беше избързал или закъснял.Така както всичко се случва на тази земя.

 Никога не идваме на време,а си отиваме когато не трябва.

 -За това ли ме изостави Боже-рече кръстейки се той- без онова чувство,което бе

 изпитвал винаги при кръстния знак.

 -Не,не Бог е виновен-рече "ТЯ"-чула воплите му.Прекалено много искаше от

 него,макар да беше праведен.

 -Хайде,поне ти не ми философствай-изхлипа той-.Вземай ме и да се свършва.

 -Е, това не го решавам Аз-рече Тя-Това е проблем между теб и Господ.Нали

 беше монах,та значи си част от НЕГО.

 -Всички сме част от НЕГО-ядоса се той -и едва не и се нахвърли.

  А на нея смехът и се превърна в цвилене от удоволствие.Кой и бе

 дал правото на надмощие и да решава съдби.Да бъде последна инстанция?

 Нима над БОГ има друг или равен с Него.Не е възможно....

 -На всички така им се струва,докато дойда,а после се отпускат-изрече го

 като на себе си и леко се отдалечи.

     Това не вдъхна кураж на монаха,напротив раздразни го и окуражи да и се

 противопостави.

 -От къде това чувство за хумор,ненаситна паст-Не ти ли омръзва да си

 зло? С какво се храниш? С нашите трупове?Души?

   -Умен си,но си жалък-продължаваше с пискливия кикот на вестдесъщност ТЯ.

 Другите знаят какво ги чака,но в невидението и страха запазват вярата си.

 Ти я изгуби.И смирението ти е било фалшиво.

    - Поне да беше взела  разума ми,преди да отнесеш душата ми-рече той-

 да не слушам твоите сквернословия.

    -Разумът ти ще остане тук.Ще пренеса само душата ти,тя ми трябва.

   -И за какво ти е? За какво ти е потрябвала?Какво ще правиш с нея?

    -Ще ти кажа-и тя сниши глас-Защото си ми симпатичен.Не за друго,

   а защото обичаш БОГА,толкова,колкото и мен.Та значи можеш да

  ни изневериш.-чуваш ли човече,ти си Мой,преди да те предам на

 него.А душата ти ще занеса при теб,за да я откриеш "отново пътя".

   -Как при мен,какви ги дрънкаш ,вещице?.Аз съм тук,макар че скоро

   ще умра.

  -Всички ще умрете,щом сте се родили,но не го помните докато сте

 живи.Ти...ти за разлика от другите знаеше какво искаш,кого гониш и къде оти-

 ваш.Ти се шегуваше с живота,но си вярваше.Страх! Май че и това

 е превземка.Ако те беше страх ти знаеше какво да направиш.И зато-

 ва се размина със собствения си живот.Когато реша ще те върна да

 го поправиш.

 -Не,не ти, БОГ е този който решава.Дано не си негова приумица да

 ни пази от злото.

 -И ти не си въплащение на Доброто-рече Смъртта-,ала ти ми трябваш

 защото умееш да страдаш.И "ОТТАТЪК" ще страдаш и търсиш,но за

 разлика от тук,ти и ще "НАМИРАШ." А това е още по страшно.Хай-

 де сега се помоли на Твоя Бог и да свършваме.Изморих се с теб.

    Сега той,на свой ред се изсмя гръмогласно.

   -Не се хили,нещастни човече,животът свършва с мен,ала страданието е

  Вечно.То е вашето спасение.И аз като част от него...

      Остра болка сряза гърдите му и той пое последната си глътка въздух.

        СПАСЕНИЕ...                       С.М.Аврелиев
                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Смъртта на един чешит                                                                На моя приятел Румен Рачев
    

 Капитан Р.Рачев беше голям чешит.Един ден легна и умря.Пък защо

Му беше никой не разбра.

   Злите езици говореха,че бил здрав като бик,но сърцето му не издържало,

А зевзеците аргументирано твърдяха,че се е пошегувал.

-Бива ли тъй да говорите за умрял чиляк-възмущаваха се бабите и обръща-

Ха глави с погнуса.

  Някой шепнеха,че се е самоубил,а други им викаха,че той не би го направил.

         Щото бил войник.

-Войник,ма сам-отвръщаха им клюкарките.Самотата го убила.

                  ---------------------------

     Той ги слушаше от оня свят и му се гадеше…И в смъртта ми няма да ме

 Оставят..И не се сещат…
                                --------------------------------

      В това време голямото куче Шаро даваше акъл на кутрето Баро:

„Когато те възкачат на Небето ще бъдеш сам и единствен,а ако те за-

 Ровят в земята не съжалявай-ще бъдеш сам,но не единствен.”

    Малкото кученце въртеше опашка и не го разбираше.Беше оста-

Нало само и гладно. И му се прииска под земята.

                                                               С.М.Аврелиев