четвъртък, 27 декември 2018 г.

Лъжеживот
                                               Родих се гений,умрях като скот.

                                                                                  П.. Шелигтън


                             Мъртвото минало,което нося в себе си принадлежи на всички.

                         Но те са щастливи,защото не го знаят .То е само мое.

                            Дъбовата гора в моята селска махала,пълна с гъби и потоци с

                          риба,никога не е съществувала.Пътечките за водопой на сърните

                         и елените,по които все се надявах да ги срещна,никога не се

                         сбъднаха.Мечтите да бъда обичан и да обичам останаха напразни.

                         Така и не срещнах човека на моите илюзии.

                               Оказва се че всичко,което съм бленувал е било сън.Само рано

                        сутрин изпитвам мъка по миналото на един мъртъв живот,който

                         не си е  заслужавал,а после го живея в удоволствие от забрава.

                                  Когато жабата се огледала в гьола се харесала. И господ

                          и подарил много попови лъжички и кратък живот.Да кряка.

                           Човек трябва да се оглежда само в тихата и чиста вода на езерото.

                          Огледалото е грях и самоизмама.То е лъжеживот.Метафората и сим-

                        вола са по-истински от реалния живот. Ако има изобщо  такова понятие

                        като "реален  живот",то е своето отчуждение от себе си.

                             "Създателят на огледалото е отровил човешката душа."

                                                                       .С.М.Аврелиев