четвъртък, 27 декември 2018 г.

Изкуството да си никой или вечен
                                  Ние трябва да схванем земната същност на живота,да я

                         надмогнем чрез волята си и да живеем с другата свръхземна

                        негова същност. Тоест ,любовта и смъртта не са и не трябва да

                        бъдат цел на живота ни.Те са средсто да се домогнем само до

                        висшите форми на  онзи живот,зародишите,на които носим в

                        душата си.

                           Изкуството е пътя между смъртта и вечността.

                                                                                   Б.Пенев